X
Annons
X

”Kameror är effektiva och gör stor nytta”

Se till att kameror syns tydligt, och filmar hela dygnet. Då blir effekten också bättre. Det skriver Dick Malmlund och Lennart Alexandrie i en replik.

På SvD Debatt (27/5) åberopar Joar Forssell, från Luf, Brottsförebyggande rådet (Brå) som stöd för att kameraövervakning har en försumbar effekt. Men majoriteten av svenska studier om kamerornas brottspreventiva effekt påvisar positiva resultat. Varför nämns inte dessa?

Brå:s senaste utvärdering av kameraövervakning gjordes på Medborgarplatsen och Stureplan där säkerhetskamerorna tycks ha haft liten effekt. Problemet med studien är att anläggningarna är designade på ett sätt som gör att förutsättningarna för önskad effekt var liten redan från början. Ingen av kamerorna syns och skyltarna som skall upplysa allmänheten om att de ger sig in på ett kameraövervakat område är täckta med klisterlappar och klotter. Det är inte förvånande att Brå:s egna undersökning visar att många som vistas på platsen inte känner till att den är kameraövervakad. Dessutom sker lagringen av bildmaterialet endast under en begränsad del av dygnet.

Dick Malmlund och Lennart Alexandrie

Foto: Pressbilder Bild 1 av 2
Foto: Bezav Mahmod Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X