Kallentoft närmar sig samtiden via varumärken

Mons Kallentoft är hyllad mångsysslare i skrivarbranschen som nyligen har fått uppleva hur verkligheten kommer i fatt fiktionen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är för tillfället lite ”stökigt” i Mons Kallentofts hem vid Tegnérlunden. Han och hans fru fick för två veckor sedan tillökning, vilket gör att kärnfamiljen Kallentoft lustigt nog har kommit i fas med familjen - mor, far, son och dotter - i författarens nya roman Fräsch, frisk och spontan.
För när Mons Kallentoft, för några år sedan, påbörjade den nya boken ville han skriva en riktig samtidsskildring, en berättelse om en ung modern stockholmsfamilj och alla påfrestningar den utsätts för. Karriärer, den minutiösa vardagsplaneringen, de kommersiella attackerna, statusjakten; hur varumärken och den idévärld som omger dem likt målsökande robotar letar rätt på varje skrymsle i våra liv och medvetanden.

Så det var naturligt att den egna närmiljön fick tjäna som avstamp för fantasin och den väl utmejslade intrigen. För i romanen får familjelyckan sina stötar och under läsningen stegras osäkerheten om vart huvudpersonerna egentligen är på väg. Jagberättaren är varumärkeskonsult och som sådan vill han,
enkelt uttryckt, förvrida våra medvetanden, så att vi blir mottagliga för de varumärken han företräder.

Annons
Annons
Annons