Kalkning bra för fiskfaunan

Kalkning av försurade sjöar leder till såväl mer fisk som ökad mångfald i fiskfaunan. Bland annat har mängden bergsimpa, lake, lax, mört och öring ökat, visar den första stora studien av kalkningens effekter på fisklivet.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Sedan mitten av 1970-talet har omkring fem miljoner ton kalk spridits ut i försurade vattendrag och sjöar i Sverige. Med god effekt, visar studien som presenteras i tidningen Hav & Vatten.

Granskningen omfattar material från 30 år och visar att både antalet fiskar och antalet arter som trivs i de kalkade sjöarna och vattendragen har ökat.

Annons
Annons
Annons