Annons
X
Annons
X

”Kalhyggena slår ut omistliga naturvärden”

När regeringen nu står i begrepp att ta fram ett nytt nationellt skogsprogram är det dags att släppa in fler värden än de strikt ekonomiska och att göra verklighet av de fina orden av värden kring friluftsliv. Det skriver Per Klingbjer, ordförande i Svenskt Friluftsliv.

[object Object]
De vackra orden om friluftsliv har varit många, men de konkreta resultaten få, skriver artikelförfattaren. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | SKOGSAVVERKNING

Skogen är en av Sveriges modernäringar. Mycket av det välstånd som vi idag tar för givet baseras på det gröna guldet i de svenska skogarna.

Så kan och bör det vara även i framtiden. Det är viktigt att skogen får fortsätta att producera massaved och timmer och förbli en hörnsten i ekonomin samt en del i arbetet med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men då krävs det att skogsbolagen och beslutsfattarna lyfter blicken och inser att skogen har ännu fler värden. Värden som man måste ta hänsyn till om skogsbruket ska betraktas som legitimt även i framtiden. Ett sådant är den mångfald av värden som friluftslivet ger.

Trots 15 år av satsningar klarar inte dagens skogsbruk miljömålet levande skogar. Kalhyggesbruket har inte förpassats till historiens baksida. Tvärtom. Det är i högsta grad en realitet som varje dag skadar såväl ovärderliga naturvärden som oskattbara kulturminnen.
Så behöver det inte vara.

Annons
X

När regeringen nu står i begrepp att ta fram ett nytt nationellt skogsprogram är det dags att släppa in fler värden än de strikt ekonomiska och att göra verklighet av den retoriska friluftspolitiken. För trots att friluftspolitiken ska vara en hörnsten i regeringens naturvårdspolitik, har den alltför länge varit en papperstiger. De vackra orden har varit många, men de konkreta resultaten få. Det är dags att låta skogen och friluftslivet ta sin självklara roll när det gäller rekreation och rehabilitering för miljontals människor. Detta bidrar inte bara till en glädjefylld fritid och till en bättre folkhälsa, utan även till att skapa arbetstillfällen på landsbygden.

Arbetstillfällen baserade på upplevelser och som är hållbara i ordets rätta bemärkelse. För att detta ska vara möjligt, måste skogsbruket ta större hänsyn till friluftslivet så att vi alla bättre kan få möjlighet att ta tillvara skogens omistliga sociala värden. Ett viktigt led i detta är att se till att vi även i framtiden har skogar som människor kan och vill vistas i. Då är kalhyggen en dålig metod.

Nio av tio svenskar ägnar sig åt friluftsliv.
Friluftslivets organisationer har nästan två miljoner medlemmar. Vi är alltså många som vill kunna vistas i skog och mark även i framtiden. Men då måste det till alternativa skogsbruksmetoder som klarar tillräckligt i volymproduktion i form av virkesavkastning. Ett skogsbruk där en större andel än idag brukas med hyggesfria metoder. För samhället skulle detta innebära att behovet av helt skyddad skogsmark skulle bli mindre och skogsägarna skulle få minskade kostnader när de slipper dyra etableringskostnader för ny skog efter kalhygget. Rent konkret handlar det om följande åtgärder:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Regeringen måste anslå mer medel till forskning kring alternativa skogsbruksmetoder.

  • Skogsägarna måste få incitament för att premiera friluftslivet, naturturismen, den biologiska mångfalden och kulturminnesvården.

  För att skogsbruket ska kunna förbli en modernäring för Sverige även i framtiden är vår uppmaning till regeringen: Hjälp skogsbruket att anpassa sig till nutiden och hjälp skogsbruket att ta klivet in i en uthållig framtid där skogens ekonomiska värden är i samklang med friluftslivets behov och värden.

  Per Klingbjer

  ordförande i Svenskt Friluftsliv

  Per Klingbjer Foto: Pressbild
  Annons
  Annons
  X

  De vackra orden om friluftsliv har varit många, men de konkreta resultaten få, skriver artikelförfattaren.

  Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

  Per Klingbjer

  Foto: Pressbild Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X