Annons

Per-Arne Bodin:Kafkaliknande häxprocesser del av terrorn

Ingen grupp i samhället förskonades under Stalins terror. Märkligast var de häxprocessliknande rättegångar inför publik och radiolyssnare som hölls 1936–38. Här erkände alla sina brott, trots brist på bevis.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det har gått 75 år har sedan Stalintidens terror nådde sin kulmen. Människor arresterades, skickades till fångläger eller avrättades. Ingen grupp i samhället förskonades. Mest spektakulära var tre skådeprocesser som under åren 1936–38 riktades mot många av det äldre gardet inom kommunistpartiets egen ledning och mot den högre militären. De hölls i Kolonnsalen i centrum av Moskva, som rymde mer än 1000 åhörare, också utländska journalister var närvarande liksom diplomater. Rättegångarna sändes på radio och protokollen publicerades och översattes till många språk och också till svenska.

De åtalade förklarade sig skyldiga, och de flesta åtalade avstod från försvarsadvokat. I stort sett ingen försvarade sig ens själv utan alla förklarade sig skyldiga till att ha stämplat mot sovjetstaten och förberett terrordåd i maskopi med Trotskij, i synnerhet mot Stalin. Samtliga erkände att de haft samröre med olika utländska säkerhetstjänster. De menade att det inte fanns något försonande drag i vad de gjort. ”Jag erkänner fullständigt min skuld. Det tillkommer inte mig att be om nåd”, så uttrycker sig ordagrant en av de åtalade i sin slutplädering.

Annons
Annons
Annons