X
Annons
X

Käbbel med hertigen ledde till Sveriges stora förlust

I dag är det dags för ett militärhistoriskt spörsmål, föranlett av att en av den svenska arméns största katastrofer någonsin, vid sidan av Poltava och finska kriget, lär ha ägt rum på detta datum, den 6 september, utanför den tyska staden Nördlingen. I och med nederlaget skall alla Gustav II Adolfs vinster ha gått upp i rök och svenskarna ha trängts tillbaka till Östersjön. Vad hände? Hur kunde de segervana svenska fältherrarna förlora?

Läs mer om Harrisons historia
Gustaf Horn under slaget vid Nördlingen.
Gustaf Horn under slaget vid Nördlingen. Foto: IBL

Slaget vid Nördlingen år 1634 föregicks av en sedan länge planerad habsburgsk och kejserlig motoffensiv mot svenskarna och deras allierade i Sydtyskland. Förutom de trupper som lydde under kejsaren i Österrike och under Katolska ligan deltog också en stor och välövad spansk armé i fälttåget, och det tycks ha varit denna förstärkning som fällde avgörandet.

Gustaf Horn under slaget vid Nördlingen.

Foto: IBL Bild 1 av 3

Gustaf Horn (t.v.) och Bernhard av Sachsen-Weimar (t.h.) drog inte jämnt.

Foto: IBL Bild 2 av 3
Foto: IBL Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X