Aktieanalys

Daniel Zetterberg:K2A Pref: Förtjänar inte den höga värderingen – än

Att fastighetsbolaget successivt ändrat karaktär från renodlad bostadsutvecklare till fastighetsförvaltare har gjort K2A till en av börsens bästa preferensaktier. Men frågan är om inte marknaden tagit ut för mycket, för tidigt.

Under strecket
Publicerad

K2A bygger bostäder i trä som efter färdigställande förvaltas i egen regi. Bilden visar ett projekt om 285 studentbostäder i Örebro som stod färdiga 2016.

Annons

Ungefär så här kan man kortfattat beskriva kärnan i fastighetsbolaget K2A:

  • Utvecklar främst student- och hyresbostäder som efter färdigställande förvaltas långsiktigt i egen regi.
  • Produktion i egna husfabriker i Valdemarsvik respektive Gävle med total kapacitet på 650 enheter per år (med möjlighet öka till 1 000 per år).
  • Bygger huvudsakligen i trä med fokus på hållbarhet och effektivitet. Eftersom materialet är relativt lätt kan de standardiserade bostäderna byggas i industriell miljö och sedan transporteras till och monteras direkt på byggplatsen.
  • Fokus på Stockholm, Mälardalen och utvalda universitetsorter.
Annons
Annons
Annons