Annons
X
Annons
X

Just nu: Sökandet fortsätter

SvD avslöjade i lördags att ett nödsamtal på ryska föregick ubåtslarmet i Stockholms skärgård. Mycket tyder på att det kan finnas en skadad rysk ubåt i svenska vatten.

• Sökandet fortsätter även under tisdagen när ett nytt beslut ska tas.
• Försvaret har medvetet lämnat felaktiga uppgifter om var bilden som visar en misstänkt farkost tagits.
• Insatsen koncentreras nu till Stockholms södra skärgård.
• Följ den senaste utvecklingen här.

10:14 Max Byström:
SvD:s reporter Fredrik Mellgren befinner sig just nu i Stockholms skärgård, och är på väg mot Jungfrufjärden. Det var där det fotografi som Försvaret offentliggjorde igår togs. Där ute ska korvetten HMS Visby – som är duktig på signalspaning – ligga just nu.
– Det är ett tecken på att aktiviteten har flyttat från Kvanholmsfjärden till Jungfrufjärden, alltså längre söderut, säger Fredik Mellgren.
Mellgren beskriver förhållande ute till havs som lugna. Utöver den militära aktivitet som pågår trafikeras vattnet också av fritidsbåtar och taxibåtar.
– Mig veterligen har man inte stängt av trafiken. Det ger lite dubbla signaler när man jobbar aktivt med denna insats och samtidigt låter fritidsbåtar komma ganska nära, säger Mellgren.

10:16 Max Byström:
Just nu pågår störst militär aktivitet nordost om Ornö, i Jungfrufjärden. Det rapporterar SvD:s Fredrik Mellgren som är på plats i Stockholms skärgård.

10:34 Max Byström:
Vi får många frågor om fartyget NS Concord. Enligt marinetraffic.com befinner sig NS Concord i Östersjön, öster om Stockholm, och ser ut att röra sig i nordöstlig riktning. Här kan man följa fartyget.

Annons
X

10:39 Max Byström:
Vad det gäller fartyget Professor Logachev så är den senaste uppgiften på marinetraffic.com om var fartyget befann sig 17 timmar gammalt. Då rörde hon sig i västlig riktning mot Stockholm, och berfann sig strax utanför finska viken.

10:47 Max Byström:
Här är en liten sammanfattning av helgens dramatiska händelser:

– På fredagseftermiddagen larmade Försvarsmakten om uppgifter om främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. I och med detta inleds en militäroperation i området.
– På lördagen utökas insatsen. På kvällen avslöjar Svenska Dagbladet att det är en skadad rysk u-båt som försvaret letar efter. Flera medier riktar även uppmärksamheten mot ett ryskt oljefartyg utanför Sveriges kust, som av vissa beskrivs som ett möjligt ”moderfartyg” till u-båten.
– På söndagen kommer det uppgifter om att säkerhetspoliset, SÄPO, och den militära underrättelsetjänsten, MUST, jagar en svartklädd man som setts i vattnet vid Sandön.
– På söndagskvällen visar Försvaret ett fotografi av en misstänkt undervattensfarkost utanför Jungfrufjärden.

10:52 Max Byström:
Just nu verkar den militära operationen vara koncentrerad kring området vid Jungfrufjärden, där det fotografi somFörsvaret visade igår togs.
Sammanlagt har det gjorts tre kända observationer av misstänkt undervattensverksamhet i Stockholms skärgård sedan i fredags. I fredags gjordes en i Kanholmsfjärden och en i Nämndöfjärden. På söndagen vid Jungfrufjärden.

10:59 Max Byström:
Aktiviteten kring Jungfrufjärden tycks inte särskilt stor just nu, rapporterar SvD:s Fredrik Mellgren som är på plats. Han har sett ett par militärhelikoptrar i liften och en g-båt i farleden väster om Ornö. G-båt, eller gruppbåt, är marinens minsta snabbgående båt.

11:02 Lat och okunnig:
Har man någon uppfattning hur lång räckvidd ubåten/liknande ubåtar har? Tänker bränslet kommer ju ta slut vid nåt tillfälle.
Max Byström:
Hittills vet vi inte vilken typ av farkost det är, eller om det ens rör sig om en ubåt. Ett exempel på en farkost det skulle kunna vara är den ryska miniubåten Triton NN. Den är 15 meter lång och kan köra i 30-40 knop, alltså ungefär samma hastighet som en motortorpedbåt.

11:07 Max Byström:
Nu rapporterar den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti att det enligt ryska försvarskällor kan röra sig om en holländsk ubåt.
– För att minska spänningarna i Östersjön, och spara svenska skattepengar, rekommenderar vi att man söker svar från den Holländska flottan, säger källan till RIA Novost, angående den misstänkta farkosten i Stockholms skärgård.

11:17 Max Byström:
Jag har varit i kontakt med den holländska ambassaden i Stockholm angående de ryska uppgifterna om att det kan vara en holländsk ubåt.
– Om det skulle vara ett nederländskt fartyg så skulle vi ha informerat svenska myndigheter, säger Frank Schipper, som är pressansvarig på ambassaden.
Vi söker även Hollands försvarsattaché.

11:21 Max Byström:
SvD:s reporter Fredrik Mellgren, som befinner sig på plats i Stockhols skärgård, meddelar att man just har träffat på stabsfartyget HMS Trossö som ligger för ankar sydväst om Söderhäll vid Mysingeholm. Även en helikopter rör sig i luften över området.
– Det är från Trossö som man leder marinens spaningar, meddelar Mellgren.

11:26 Anders:
Hej Max, det borde väl vara ordentligt med marktrupp i skärgården för att ev. kunna möta upp flyende besättningsmän?
Max Byström:
Enligt uppgift finns det landbaserad personal ute på öarna, som bland annat undersöker strandkanterna. Omfattningen av detta har vi inga uppgifter på.

11:29 Anders Östling:
Kan alla civila (inkl media) vänligen sluta köra omkring runt flottans båtar! Ni stör deras verksamhet genom att skapa en jäkla massa oljud i vattnet och därmed indirekt sabotera sökningen.
Max Byström:
Vi får många frågor om hur lämpligt det är att röra sig mitt inne i den militära operation som pågår. SvD:s Fredrik Mellgren, som är ute och rapporterar från Skärgården, är själv förvånad över hur nära man får komma. – Jag var ute på ubåtsjakter på 1980-talet och då stängde man av stora delar av skärgården. Det är svårt att veta vad det beror på att vi och andra privatfartyg nu får komma så nära – om det är en ny strategi eller någon annan anledning, säger Mellgren. Han meddelar att man har rört sig bara meter från militära fartyg utan att detta har väckt någon reaktion.

11:36 Max Byström:
Angående de ryska uppgifterna om att det kan röra sig om en holländsk ubåt var beskedet från ambassaden till SvD tydligt: Om det hade rört sig om en holländsk ubåt hade svenska myndigheter varit informerade, menade man från ambassadshåll.
Vi söker även Hollands militärattaché så att man får möjlighet att bemöta uppgifterna från den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti.

11:47 Gustaf:
Hej! Jag såg massa holländska fartyg vid Slussen och Londonviadukten i början på förra veckan. Även en ubåt. Varför tror man alltid att det är ryssen som kommer?
Max Byström:
Det pågick i förra veckan en militärövning på svenskt vatten där Holland ingick, kallad ”Northern Archer”. Detta uppmärksammades bland annat i SvD. I övningen ingick även en holländsk ubåt, men även detta var känt och kommunicerades av svenska Försvarsmakten.

SvD:s team som är på plats på Östersjön skickade precis den här bilden på HMS Trossö. Det är ett stödfartyg (ursprungligen ett sovjetiskt forskningsfartyg) )som för med sig bland annat dricksvatten, ammunition och brännolja. HMS Trossö har 61 man i besättningen och beväpnas med kulsprutor.

11:58 Max Byström:
SvD:s reporter Fredrik Mellgren, på plats i Skärgården, rapporterar att det nu är störst aktivitet norr om Utö i Gråfjärden. Där ligger minröjningsfartygen Kullen och Ven.
Korvetten HMS Stockholm reagerar nu också på den närgångna uppvaktningen av privata fartyg i området. De vill inte ha några civila fartyg närmare än 200 meter, meddelar de via VHF-radio.

12:03 Max Byström:
Holländska försvaret har till den norska tidningen VG dementerat de ryska uppgifterna om att det kan vara en holländsk ubåt.
– Vi har haft en flottstyrka i Östersjön i samband med en internationell övning. Våra fartyg åkte till Tallinn sent i förra veckan och de är nu på väg hem, säger en talesperson för Hollands försvarsdepartement till tidningen.

12:16 Max Byström:
På förmiddagen blev ordförande i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman, informerad av försvarsministern, Peter Hultqvist, om händelserna i Östersjön. Till TT säger Widam att han fått ”fullvärdig information” men inte kan föra vidare några detaljer om vad som sades.
Widman menar att man måste dra politiska slutsatser av det som händer.

– Om det här visar sig vara främmande undervattensverksamhet i Sverige så måste vi ta höjd för detta. Då måste vi satsa mera pengar i närtid på incidentberedskapen, säger Allan Widman till TT.

12:23 Max Byström:
Till nyhtesbyrån TT säger den nya utrikesministern Margot Wallström (S) att det är för tidigt att peka ut något enskilt land som eventuell inkräktare.

– Det gäller att hålla huvudet kallt. Här litar vi på Försvarsmakten — de ska göra sitt jobb. Man måste skilja på det som är faktiska företeelser som i fallet med rysk aggression och annat, och det som är rena spekulationer i dag, säger Margot Wallström till nyhetsbyrån.
Hon säger också att den nya regeringen inte kommer att göra någon kursändring i synen på Ryssland från den föregående regeringen, där Carl Bildt ofta hade ett högt tonläge mot Kreml.

– Det finns ingen skillnad i den svenska positionen och det kommer jag att tala om här i dag, säger Wallström, som är på utrikesministermöte i Luxemburg.
– Vi kommer inte att ändra vår inställning till hur EU ska agera, hur vi ska förhålla oss till Ryssland och Ukraina. Vi ska fortsätta att ge stöd till Ukraina och vi ska fortsatt fördöma det som är folkrättsbrott. Det kommer att vara väldigt tydligt, fortsätter utrikesministern.

12:27 Max Byström:
Utrikesminister Margot Wallström talar om ”ett väldigt stort hot” i Östersjön, rapporterar nyhtesbyrån TT.

– Jag tror att det här betyder att det finns ett väldigt stort hot. Det finns i Sverige, det finns runt Östersjön, i Östersjöländerna, och det var ju ingen tillfällighet att min första resa gick till Finland och sedan till Estland. Det är ju också att markera att vi behöver förstås ha ett samarbete. Vi behöver vara väldigt uppmärksamma. Vi måste se till att vi fullföljer den politik som EU har introducerat med sanktioner och faktiskt en väldigt — vill jag påstå — kraftfull bevakning och faktiskt också fördömanden av det som har varit ett ryskt beteende gentemot Ukraina, säger Wallström i Luxemburg, skrivet TT.

12:29 Max Byström:
Nu rapporterar SvD:s reporter Fredrik Mellgren, som befinner sig söder Ornö, att en stridsbåt 90 har lagt till vid den lilla ön Kullbäling.
Enligt uppgift finns det sökande på land på vissa öar, men om Kullbäing har sökts av har inte bekräftats.

12:45 SvD:
Enligt TT:s utsända i skärgården ligger försvarets fartyg nu snarare vid skären intill Nåttarö, precis söder om Rånö.
Utomskärs, strax utanför Nåttarö, syns också en annan korvett patrullera vattnen, kanske för att kunna fånga upp om en ubåt tar sig igenom sunden ut till det öppna havet.

– Om det rör sig en ubåt där vi är så är det en avancerad kurragömmalek som pågår, rapporterar TT:s utsände.
Flottans fartyg rör sig ibland in i smala inomskärs fjärdar, uppger TT, med bara något hundratal meter mellan kobbar och öar. Vattendjupet varierar mellan fem och tjugo meter.

Minröjaren Ven i Gåstensfjärden. Foto: DAN HANSSON

13:21 Max Byström:
Enligt Aftonbladet har försvarets eftersökningar i området kring Nynäshamn utökats. Tidningen ska ha fått en order om att inte röra sig närmare än en mil från området. Detta för att omgivningen ska vara tyst då man då man söker i vattnet.
SvD:s Fredrik Mellgren befinner sig vid Mysingen och har inte fått någon liknande order om att backa. Däremot berättar han att försvaret har blivit mer noga med att civila ska hålla avstånd till militära fartyg.

13:23 Max Byström:
Det har kommit många frågor om det ryska fartyget Professor Logachev. Detta ska nu ha satt kurs mot polska Gdansk, rapporterar TT.

– De har inte ändrat sin destination men kursen går mot Gdansk, säger Daniel Lindblad, pressansvarig vid Sjöfartsverket, till nyhetsbyrån.
Fartyget åker i tio knop och kommer att nå den polska staden om sju timmar om samma fart hålls resan igenom, skriver TT.

13:28 Max Byström:
Händelserna i den svenska skärgården har väckt starka reaktioner, även utanför Sverige. Igår twittrade bland annat den lettiska utrikesministern Edgars Rinkēvičs att detta kan bli en ”game changer” för säkerheten i hela Östersjöregionen.

13:37 Jennifer B:
Vilken typ av frekvens (civil eller militär) användes vid avlyssningen av nödsamtalet? Och jag undrar vad som sades? Kan det vara så att media misstagit sig och bilderna kommer ifrån Sveriges, Nederländernas & Natos övning?!
Max Byström:
Uppgifterna om det ryska nödsamtalet är knapphändiga. Det vi vet är att den svenska signalspaningen redan i torsdags plockade upp ett ryskt samtal som sändes på en rysk nödkanal. På fredagen plockade man upp krypterad radiotrafik mellan en sändare i Kanholmfjärden och en sändare i den ryska enklaven Kaliningrad.

13:40 Max Byström:
HMS Stockholm ber via komradio civila båtar att hålla sig 10 000 meter från fartyget, som ligger utanför Nåttarö, skriver TT.

13:46 Max Byström:
SvD:s reporter Fredrik Mellgren lämnar nu Skärgården.
Här är hans summering av dagens aktivitet:
Den största marina aktiviteten har flyttats rejält söderut jämfört med helgens sökande. Nu är Jungfrufjärden, Mysingen och Gåsfjärden mest intressant för försvarets sökande, liksom ett område söder om Nynäshamn.
Här befinner sig minst fyra minröjningsfartyh och ett flertal korvetter med HMS Stockholm i spetsen. De flesta ligger stilla och lyssnar.
Från amfibieregementet på Berga kommer ett flertal snabbgående g-båtar och stridbåtar. Från luften spanar militärhelikoptrar.
Sökningarna sker även på land och SvD har sett stridsbåtar som lagt till vid stränder i den södra delen av skärgården.
Men området är stort och i förhållande till det är den militära insatsen förvånande liten. Däremot har man varit noga med att hålla civila fartyg på avstånd, både runt Ornö och söder om Nynäshamn.

13:50 Max Byström:
Det ryska fartyget NS Concords ägare SCF Novoship skriver i ett pressmeddelande att oljetankern inväntar landningsorder och ligger 14 till 25 nautiska mil utanför Sveriges territorialgräns. Det skriver Nyhetsbyrån TT.
”Vi har noterat och är smickrade över den ökande uppmärksamheten från svenska och internationella medier vad gäller NS Concords rörelser. Dock måste jag meddela att det inte föreligger något ovanligt med dessa rörelser”, skriver Novoship-chefen Jurij Tsvetkov.

13:51 Max Byström:
Vidare meddelar Novoshipchefen att NS Concord inom några dagar ska till den ryska hamnen Promotsk för att lasta olja som sedan ska till USA, skriver TT.

13:58 Max Byström:
Som vi har rapporterat har Försvarsmakten alltså beordrat civila fartyg att hålla avstånd från miliära fartyg vid Nåttarö.

– Vi håller på med en underrättelseoperation i Stockholms skärgård och vidtar de åtgärder vi behöver för att lösa våra uppgifter. Exakt vad vi gör och var, det kommenterar vi inte, säger pressinformatör Mikael Abrahamsson till Nyhetsbyrån TT.

14:02 Johan:
Har Sverige militärhelikoptrar? Inte som kan lyssna under vattnet väl, de såldes väl 2008?
Max Byström:
Det stämmer att vi idag saknar helikoptrar med ubåtsjaktsförmåga, dessa avvecklades år 2008. De helikoptrar som har setts till saknar alltså sannolikt den förmågan.

14:08 Mikael Holmström:
Försvarsmakten spärrar ett område i södra Mysingen I ett stort område i södra Mysingen väster om Nåttarö uppmanas civila båtar och helikoptrar att avlägsna sig 10 000 meter, alltså en mil. Syftet är troligen att skapa arbetsro för de svenska fartygens arbete och upprätta ett säkerhetsavstånd om vapeninsatser ska göras. Området i närheten av Danziger Gatt var ofta aktuellt i samband med 1980-talets ubåtsjakter.

14:09 Max Byström:
Stefan Löfven besöker idag Finland och landets statsminister Alexander Stubb. På eftermiddagen höll de en gemensam presskonferens. Stefan Löfven var noga med att det inte rör sig om en ”ubåtsjakt” i Skärgården – utan en underrättelseoperation efter de observationer som försvaret har gjort i området. ”Vi vet inte exakt vad det är för någonting”, sade han.
– Jag har informerat Alexander Stubb om vad vi vet och han har självfallet frågat. Det har handlat om informationsutbyte, sade Löfven om mötet med den finska statsministern.

14:11 Max Byström:
Vidare talade Stefan Löfven om läget för det svenska försvaret:
– Vi har precis avslutat ett arbete i försvarsberedningen där det finns en bred samsyn och där det tillförs resurser till försvaret. Det försvarssamarbete vi har med Finland vill vi utöka. Vi vill stärka vår militära förmåga, sade han.

14:21 Michael:
Engelskspråkiga Ryska RT skriver att Sverige bör vända blicken mot den Nederländska ubåten som deltog i övning förra veckan. Hur går snacket kring detta? Har uppgifterna mötts med svar på tal inom svenska försvaret eller regeringen?
Max Byström:
Vi har rapporterat om detta på förmiddagen. Enligt den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti ska ryska försvarskällor sagt att det kan röra sig om en Holländsk ubåt. Detta har dementerats av det holländska försvaret. I förra veckan deltog Holland i en övning i svenskt vatten, med bland annat en ubåt. Denna ska sedan han lämnat Sverige och åkt till Tallin. Den svenska ambassaden har uppgett till SvD att om det hade funnits en holländsk ubåt i Sverige så hade svenska myndigheter varit underrättade.

14:58 Max Byström:
Enligt flera medier ska avspärrningarna kring försvarets insats i Skärgården även gälla flygförbud i området. Vi söker Försvaret för närmare information om detta.

15:28 Tomas Augustsson:
Enligt uppgifter till Aftonbladet har flera Gripen-plan lyft från flygflottiljen i Luleå. De lyfte strax efter klockan 15. Försvarsmakten kommenterar bara det hela med att det inte är något onormalt att flygplan lyfter från en flygflottilj.

16:00 Tomas Augustsson:
Aftonbladet har pratat med den man som tagit den bild som försvarsmakten tidigare visat upp. Personen vill vara anonym men han säger till tidningen att han är säker på att det handlar om en ubåt.

16:01 Tomas Augustsson:
Mannen säger att ubåten gick sakta och stadigt framåt. Han säger också att det helt klart var en ubåt. Den gick framåt under fem, sex minuter.

16:04 Tomas Augustsson:
Enligt mannen hade han ingen kikare utan tog kameran i stället och tog några bilder. Försvaret tog sedan både hans kamera och minneskort, uppger mannen för Aftonbladet.

Bilden (något beskuren) försvarsmakten offentliggjorde i går kväll.

16:12 Hannes Delling:
Försvarsmakten dementerar att det skulle finnas en order om att fritidsbåtar ska hålla sig 10000 meter bort från militärfartyg.
– Det är ett rykte som har tagit fart. Jag ka bekräfta att det inte stämmer. Däremot får man gärna iaktaga någon form av försiktighet. Det är underrättelseverksamhet som bedrivs och vi behöver kunna arbeta ostört, säger Therese Fagerstedt, tjänsteförrättande pressekreterare till SvD.

16:14 Tomas Augustsson:
Stefan Ring, militärstrategisk expert vid Försvarshögskolan, säger till TT att militärens besked att civila båtar ska hålla sig borta måste bero på att man hittat någonting under vattenytan.
– Det behöver inte vara något spektakulärt men det finns en chans att man stött på något som man vill hantera utan att media är nära, säger han.
Enligt Stefan Ring kan försvaret vilja göra en vapeninsats och då vill man inte ha några civila båtar i närheten.

16:14 Hannes Delling:
Försvarsmakten dementerar även att de två JAS-plan som under eftermiddagen lyfte från Luleå skulle ha någon koppling till operationen i Stockholms skärgård.
– Nej, det är inte kopplat till insatsen. Det var en flyguppvisning vid Luleå. Den ordinarie försvarsverksamheten fortsätter, även i Luleå, säger Therese Fagerstedt, tjänsteförrättande pressekreterare till SvD.

16:17 Hannes Delling:
Enligt Försvarsmakten har den inrättade flygförbudszonen i skärgården inte något att göra med att något specifikt hittats. I stället ska det, enligt Försvarsmakten, enbart ha att göra med olycksrisk.
– Av flygsäkerhetsmässiga skäl har man spärrat av luftrummet. Det handlar om att vi har egna helikoptrar på plats och vill undvika olyckor. Det är inte kopplat till någon särskild incident just nu, säger Therese Fagerstedt, tjänsteförrättande pressekreterare till SvD.

16:18 Hannes Delling:
Therese Fagerstedt på Försvarsmakten säger att det hela tiden görs avväganden kring om avspärrningar ska göras kring operationsområdet.
– Det är hela tiden en bedöming man måste göra. Det är Jonas Wikström, operationsledare som tar de operativa besluten. Även om man har mandatet att genomföra den typen av åtgärder måste man hänvisa till relevans, säger hon.

17:02 Tomas Augustsson:
Den amerikanska nyhetsbyrån AP har en längre artikel om den omfattande militära aktiviteten i Stockholms skärgård. AP tar bland annat upp att den lettiske utrikesministern Edgars Rinkevics i en kommentar på Twitter sagt att händelserna helt kan förändra bilden av säkerhetssituationen kring Östersjön.
Men nyhetsbyrån tar också upp att flera ryska tidningar hävdar att Sverige överreagerar. Nezavisimaya Gazeta ska exempelvis ha uppgett att alltihop bara är ett påhitt av den svenska militären för att den ska få mer pengar i försvarsbudgeten. En annan tidning Rossiiskaya Gazeta ifrågasätter enligt AP om det alls finns någon ubåt eftersom Sverige inte hittat någonting. Antingen måste den svenska utrustningen vara dålig eller så är svenskarna bara så rädda att de ser faror överallt, är den bild tidningen uppges förmedla.

17:16 Tomas Augustsson:
SvD:s Max Byström och fotograf Magnus Neideman är strax söder om Muskö. Enligt Max Byström är det dålig sikt, väldigt stilla och inga civila båtar i närheten. En bit ut ligger däremot HMS Trossö, försvarets största stödfartyg. Fartyget används för att förse stridande enheter med allt från dricksvatten till brännolja och ammunition.

17:29 Tomas Augustsson:
Söder om Muskö, där försvarsmakten har en viktig anläggning, rapporterar SvD:s Max Byström om att ett flygplan verkar flyga fram och tillbaka över området. Men det är mörkt och går inte att avgöra vad det är för plan. Tidigare har också ett mindre militärt fartyg snabbt rört sig genom området. Det finns inte längre kvar, däremot ligger HMS Trossö kvar.

HMS Trossö. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

17:31 Tomas Augustsson:
Nu hörs även helikoptrar i området söder om Muskö, uppger SvD:s Max Byström.

17:46 Teresa Küchler:
**LUXEMBURG. **Utrikesminister Margot Wallström har precis kommit ut från ett möte med sina EU-kollegor här i Luxemburg. På agendan stod ebola-krisen, Ukraina, Syrien och en rad andra brännande kriser i världen. Det svenska u-båtsdramat var inte en officiellt punkt på dagordningen - insisterade Wallström nyss på en presskonferens med de svenska journalisterna.

17:47 Teresa Küchler:
**LUXEMBURG. **Wallström repeterade vad hon redan sade tidigare idag: att det hela är en fråga för försvarsmakten och att hon har full tillit till dem. Hon medgav att hon talat med främst sina baltiska kollegor i pauserna på mötet. Men hon ville inte säga mer.

17:55 Teresa Küchler:
**LUXEMBURG. **I korridorerna där pressen håller hus surras det förstås om u-båtsjakten, men då främst bland de danska och baltiska kollegorna. När den polske utrikesministern Ewa Kopacz anlände till mötet talade hon länge med reportrarna i dörren, närmare tio minuter. Men inte ett ord om u-båtsjakten. – Det verkar vara en nordisk-baltisk angelägenhet, säger den svensk-polske reportern Rikard Jozwiak, som arbetar för radiokanalen Radio Free Europe. Han följde den polska ministerns anförande.

18:04 Marcin:
Ewa kopacz är ju inte utrikesminister utan statsminister...
Teresa Küchler:
Ja - bra att du såg det. Grzegorz Schetnya ska det ju vara. Här kan den som förstår polska se hans ingång till utrikesministerrådet i Luxemburg: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I094265

18:10 Tomas Augustsson:
Försvaret har hävt de avspärrningar som funnits. Philip Simon, presschef på Försvarsmakten, uppger till TT att avspärrningarna funnits en kort tid under dagen men nu inte längre gäller. Däremot ska de som är ute på sjön tänka på sjösäkerheten när de är i närheten av militärens fartyg.
Philip Simon vill inte uppge varför avspärrningarna upphävs nu. Det är heller inte klart hur länge insatsen kommer att pågå. Försvaret kommer åtminstone att fortsätta med insatsen under tisdagen då de ska ta ett nytt beslut.

18:35 Teresa Küchler:
**LUXEMBURG. **Vi svenska journalister här i Luxemburg tvingade våra danska kollegor att fråga den danska utrikesministern om vad som vore den danska regeringens reaktion om det visar sig att ryska u-båtar har kränkt suveränt svenskt territorium. Martin Lidegaard svarade att svenskarna först får skapa sig en överblick... men att det naturligtvis vore mycket allvarligt om det fanns ryska ubåtar i svenska farvatten.

18:37 Teresa Küchler:
LUXEMBURG. Överlag är det tydligt att övriga EU-länder är mycket försiktiga; relationen till Ryssland är redan mycket, mycket känslig på grund av Ukraina-krisen och de mycket omtvistade (även internt mellan EU-länderna) sanktioner som införts mot Ryssland. När EU:s utrikesrepresentant nyss kom ut från utrikesministermötet här i Luxemburg så sade hon bara kort att man inte diskuterat den svenska u-båtsjakten. Och hon tog inga uppföljningsfrågor.

18:55 Tomas Augustsson:
Det har varit många turer under dagen med delvis motstridiga uppgifter när militären fortsatt sitt arbete med att försöka få reda på vad som händer under vattenytan i Stockholms skärgård.

På förmiddagen var den militära operationen koncentrerad till ett område kring Jungfrufjärden. Militären flyttade under dagen sin aktivitet allt mer söderut.

Ryska myndigheter hävdade att det var en nederländsk ubåt som svenska försvaret jagade. Den uppgiften dementerades av försvarsmakten i Nederländerna.

Militären sökte också av stränderna för att se om de kunde hitta några spår efter personer som gått i land.

Under dagen gick det också ut besked om att inga civila båtar fick vara närmare än tio kilometer. Senare uppgav militären att det inte var någon formell avspärrning bara för att ytterligare en stund senare ge beskedet att det eventuella förbudet att vara i närheten av området där militären arbetar hävts.

På måndagen träffade statsminister Stefan Löfven Finlands statsminister Alexander Stubb. Stefan Löfven betonade vid en presskonferens att det inte rör sig om någon ubåtsjakt utan om en underrättelseoperation.

Under måndagen framträdde också den person som tagit den bild som militären visat upp. Till Aftonbladet sa han att det helt klart rör sig om en ubåt på bilden.

Militären uppgav på måndagkvällen att insatsen kommer att fortsätta under tisdagen då ett nytt beslut ska tas.

19:52 Tomas Augustsson:
Försvaret lämnade medvetet fel uppgifter om var de misstänkta undervattensobservationerna hade gjorts. Det uppger SVT.

19:54 Tomas Augustsson:
Enligt de ursprungliga uppgifterna skulle det misstänkta föremålet ha observerats på Jungfrufjärden utanför Dalarö. Men observationen skedde på en annan plats.
Försvarsmakten medger att uppgiften var medvetet felaktig för att man inte ville hjälpa främmande makt.

19:57 Tomas Augustsson:
– Vi borde ha varit mer tydliga om detta, säger Philip Simon, presschef på Försvarsmakten till SVT.

Bilden som inte togs i Jungfrufjärden, vilket försvaret först uppgav.

20:18 Mattias Mächs:
När SvD når Försvarsmaktens presschef Philip Simon så hänvisar han till konteramiral Anders Grenstad, som kommer att kommentera den specifika bilden.
– Om du vill prata om den bilden ska du prata om den med den som vet mest och det är Grenstad.
Men varför gav ni medvetet felaktig information?
– Vi ville inte tala om exakt var den är tagen av operativa skäl, operationen pågår fortfarande.
Vad var motivet bakom att uppge fel plats?
– Det var inget motiv, vi vill inte tala om exakt var den är tagen av operativa skäl för att inte hjälpa främmande makt.
– Sen kan jag hålla med om att vi hade kunnat vara tydligare, säger Philip Simon till SvD.

21:39 Mattias Mächs:
Försvarsmakten har på måndagskvällen lagt ut en ursäkt på sin hemsida för att positionsuppgifterna om var bilden på den misstänkta farkosten togs var felaktiga.

”Som ansvarig för Försvarsmaktens informationstjänst konstaterar jag att vi brustit i eftertanke. I en skarp militär verksamhet så behöver varje ord vägas på guldvåg och jag skulle ha varit mer aktsam kontrollen av våra formuleringar så att inte oklarhet skulle uppstått om vår avsikt med publiceringen”, skriver Erik Lagersten,Försvarsmaktens informationsdirektör i ett blogginlägg på myndighetens hemsida.

21:40 Tomas Augustsson:
Här kan man se videoinslaget där Aftonbladet intervjuar den unga man som tagit bilden som visar det som möjligen kan vara en ubåt. Det har senare visat sig att Försvarsmakten medvetet uppgett att bilden tagits vid en annan plats för att vilseleda främmande makt.

22:02 Tomas Augustsson:
Försvarsmakten ber på sin hemsida om ursäkt för att man angett fel plats för var bilden var tagen.

Så hånas svenska ubåtsjakten

Annons
Annons
X

SvD:s team som är på plats på Östersjön skickade precis den här bilden på HMS Trossö. Det är ett stödfartyg (ursprungligen ett sovjetiskt forskningsfartyg) )som för med sig bland annat dricksvatten, ammunition och brännolja. HMS Trossö har 61 man i besättningen och beväpnas med kulsprutor.

Bild 1 av 9

Minröjaren Ven i Gåstensfjärden. Foto: DAN HANSSON

Bild 2 av 9

Stabsfartyhet Trossö ligger för ankar i Mysingen. Foto: DAN HANSSON

Bild 3 av 9

Minröjararen Kullen i Gråfjärden. Foto: DAN HANSSON

Bild 4 av 9

En stridsbåt 90 vid ön Kullbäling. Foto: DAN HANSSON

Bild 5 av 9

Bilden (något beskuren) försvarsmakten offentliggjorde i går kväll.

Bild 6 av 9

HMS Trossö. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 7 av 9

Bilden som inte togs i Jungfrufjärden, vilket försvaret först uppgav.

Bild 8 av 9
Bild 9 av 9
Annons
X
Annons
X