Annons

Tegnell: ”Vi män är lite svagare än kvinnorna”

Anders Tegnell, statsepidemiolog på folkhälsomyndigheten.
Anders Tegnell, statsepidemiolog på folkhälsomyndigheten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensam pressträff om coronaviruset.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Medverkar under pressträffen gör statsepidemiologen Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten, Taha Alexandersson ställföreträdande krisberedskapschef från Socialstyrelsen och Maria Bergstrand, chef för operativ ledning på MSB.

Tegnell börjar med att presentera den globala situationen, med över 200 000 fall och 8 600 döda i världen.

– I Europa fortsätter kurvan att gå uppåt, det finns kanske små tecken på att situationen i Italien håller på att lugna sig men det är inget säkert, säger Tegnell.

Sammanlagt har tio personer i Sverige avlidit till följd av coronaviruset. Över 1 400 personer har bekräftats smittade, men eftersom Sverige nu nästan uteslutande gör prover inom sjukvården och äldreomsorgen är troligen fler smittade. Men hur många vet man inte.

– Vi har 10 dödsfall, men det är en siffra som kan ändras snabbt, säger Tegnell och berättar att 35 coronasmittade har fått intensivvård.

– Det är helt uppenbart att vi har en samhällspridning i Sverige, säger Tegnell.

I Stockholm räknar man med att flera fall kommer att dyka upp i dagarna.

Annons
Annons

Vidare påminner han om vad allmänheten kan göra, bland annat att jobba hemifrån om möjlighet finns och att stanna hemma om du känner dig sjuk.

– Just nu ska man tänka efter ordentligt innan man ger sig ut och reser. Både att resa till och från storstadsregionerna riskerar att sprida smittan i landet, säger Tegnell.

Han understryker återigen vikten av att skydda de äldre, som att hjälpa personer över 70 med att undvika sociala kontakter och begränsa besök hos äldre så långt det är möjligt.

– Det är inget som säger att man inte kan gå ut. Det är de sociala kontakterna som sprider smitta, inte att man lämnar sitt hem, säger Tegnell.

Taha Alexandersson berättar om ett fortsatt intensivt arbete på Socialstyrelsen med att identifiera regionernas behov.

Hon berättar att det kan finnas ett behov av att skapa ytterligare vårdplatser av specifik karaktär om virusspridningen eskalerar.

– För att säkerställa att regionerna inte står ensamma ska vi hjälpas åt.

Arbetet för det genomförs av Socialstyrelsen i samverkan med MSB, Försvarsmakten och andra aktörer, säger hon.

Maria Bergstrand från MSB berättar om ett mycket omfattande arbete som pågår på alla nivåer i samhället för att värna människors liv och hälsa, och värna samhällsviktig verksamhet. Hon påminner också om den information och det planeringsstöd för samhällsviktig verksamhet som finns tillgänglig på MSB:s hemsida.

– Det här handlar om att man ska kunna göra en plan B för sin verksamhet, då en stor del personalen inte kan komma till jobbet eller att viktiga komponenter inte kan levereras, säger hon.

Annons
Annons

– Vi får dagligen rapporter om att det här arbetet pågår, och man planerar för att kunna upprätthålla verksamhet och skapa uthållighet i hela samhället, i synnerhet gäller det förstås vård, omsorg och skola, men även verksamheter som sophantering, dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning.

Vidare påminner hon om att det finns frivilliga organisationer som har beredskap och är redo att gå in och förstärka där det behövs. Vilket i första hand gäller där det finns ingångna avtal och etablerade samarbetsformer med myndigheter och kommuner.

– En detalj som illustrerar vad det kan handla om är att Arbetsmiljöverket har beviljat en generell dispens för ”skyddsmask 90”, en dispens som MSB har efterfrågat. Totalt handlar det om 750 000 skyddsmasker som finns bland annat i ambulanssjukvården, räddningstjänst och försvarsmakten.

– I slutet av förra veckan skickade MSB ut ett antal frågor igen till ansvariga aktörer, vi gjorde en så kallad hemställan och i början av denna veckan har vi fått in svaren. Syftet är att kunna göra en uppdaterad analys av dagsläget, säger Bergstrand.

Under dagen ska möten hållas med bland annat beredskapsansvariga myndigheter för att stämma av slutsatser och fånga in synpunkter.

– Jag kan säga redan nu att aktörerna arbetar på bra och vi ser att det kan komma att uppstå vissa problem med kritiska varuflöden på lite sikt, och jag vill betona att det inte handlar om toalettpapper och livsmedel, säger Maria Bergstrand.

Hur ser Folkhälsomyndigheten på att handlare håller speciella öppettider för riskgrupperna?

Annons
Annons

– Jag tror att alla saker vi kan hitta på tillsammans, som ett samhälle, är bra. Det hade förstås varit ännu bättre om de hade kunnat stanna hemma och inte behövt träffa andra människor men det här är ett steg i rätt riktning, säger Tegnell.

På frågan om män är en särskild riskgrupp för coronaviruset säger Anders Tegnell att det finns vissa tendenser som tyder på det.

– Som vanligt är vi män lite svagare än kvinnorna. Men det är ingen stor skillnad.

Att jobba hemifrån - gäller det hela Sverige?

– Har man möjlighet att jobba hemifrån så är det här ett bra tillfälle, och det gäller i hela landet, säger Tegnell.

Statistiken över de som fått intensivvård visar att den yngsta är 27 år gammal, kan du säga något om det fallet?

– Vi lämnar aldrig ut information om individer på det sättet. Det finns en jättestor risk att individen blir identifierad då, säger Tegnell och påpekar att även om de är de äldre som främst behöver intensivvård, så betyder det inte att det inte finns andra fall som är yngre.

Borde man likt London även i Stockholm stänga tunnelbanan för att begränsa smittspridningen?

– Sådana åtgärder har väldigt lite extra betydelse. Vi ser redan nu hur pass avfolkat Stockholm är. Vad det egentligen handlar om är att man ska ha så lite sociala kontakter som möjligt.

Han säger också att man tittar på flera olika metoder för att öka testningen av viruset i Sverige.

– Vi håller på att jobba på alla möjliga test för att kunna öka ytterligare. Vi försöker fylla på där det finns flaskhalsar så att man kan testa så mycket som möjligt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons