Annons
X
Annons
X

Just nu: Partiledarna debatterar i riksdagen

Klockan 9 idag startar årets första partiledardebatt i riksdagen. Sjukförsäkringen och den ekonomiska politiken är några frågor som lär komma upp. SvD.se rapporterar direkt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Mona Sahlin (s).
Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Mona Sahlin (s). Foto: BERTIL ERICSON / SCANPIX

09.00 Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder debatten. Han börjar med att säga att Sverige är ett föregångsland, men att det trots det finns stora utmaningar inför framtiden. Den ekonomiska krisen har skapat hög arbetslöshet i hela världen, säger Reinfeldt.

– Vi har genomfört kraftfulla åtgärder, säger han och menar att Sverige nu måste fokusera på ”anställningsbarhet”.

Enligt Reinfeldt är det viktigare att satsa på att människor har möjlighet att få ett jobb än på stöd till industrin.

Annons
X

– Vi har skapat lättnader för de som anställer yngre och älder och för de som anställer personer som varit utanför arbetsmarknaden länge eller som kommit hit som asylsökande. Vi har tagit viktiga steg, men måste ta ytterligare steg, säger Reinfeldt.

Ytterligare en punkt är droger och våld – Reinfeldt säger att samhället måste ta krafttag mot brottsligheten och att rättsväsendet måste rustas ännu mer. Det är en punkt han lovar att en borgerlig regering kommer att fokusera än mer på under nästa mandatperiod.

På dagordningen står också de offentliga finanserna. Reinfeldt kallar sina politiska motståndare för ett ”vänsterexperiment Sverige tidigare inte sett” och sågar det rödgröna alternativet med tal om ”fusköverenskommelser”.

– I valet står en erfaren regeringsallians mot en allians som bygger på fusköverenskommelser, avslutar han sitt tal.

09.10 Mona Sahlin begär replik. Hon börjar med att gå till attack mot Reinfeldt.

– Du säger inte ett ord om effekterna av den politik som regeringen bedrivit i fyra år. Budgetöverskott har blivit budgetunderskott, man har sänkt skatter med lånade pengar, säger hon och menar att den borgerliga politiken leder till större klyftor i samhället.

09.12 Reinfeldt uppmanar Sahlin till att göra de offentliga finanserna till valets viktigaste fråga. Han anser att den borgerliga regeringen står för ”en sund ekonomisk politik”.

– Det ser nu ut som om Sverige håller på att komma ur krisen, med bättre ordningen i de offentliga finanserna än de flesta andra länderna. Sverige har så god ordning på finanserna att vårt mål är att återigen ha ett krav på en procents överskott utan skattehöjningar.

– Det vi som inte ropade på industristöd som nu kan stå raka i ryggen, säger Reinfeldt.

9.17 Lars Ohly står i talarstolen. Han säger att regeringens politik lett till större utanförskap och fler arbetslösa.

– 70 000 fler är i utanförskap med i politik, säger Ohly.

Han anklagar också regeringens politik för att leda till att fler blir utförsäkrade – både från a-kassan och sjukförsäkringen.

– Vi har en politik för att återförsäkra de utförsäkrade från 1 januari 2011, säger han.

9.19 Reinfeldt svarar på Ohlys kritik att regeringen inte utrett sjukförsäkringen tillräckligt mycket innan förändringar gjordes. Statsminister säger att regelstyrning påverkar hur många som är i utanförskap.

– De som säger att med oss blir det ingen prövning, dra den billiga poängen och se vad effekten blir. Då stiger utförskapet och arbetsföra människor kommer att lämna arbetsmarknaden, säger Reinfeldt och säger att ”det största sveket blir mot pensionärern”.

– Pensionerna beror på människor arbetar, säger han.

9.22 Ohly upprepar sina argument: ”343 personer har varje dag gått ut i arbetslöshet, 70 000 fler är i utanförskap i dag än tidigare”, säger han.

9.25 – I valet 2006 var det utanförskapet som stod i fokus, nu är de regeringsdugligheten och statsmannaskap som ska få dem vinna valet. Men regeringsduglighet är nog inte en vinnarfråga för er, utan är skälet till att ni tappa stöd, säger Peter Eriksson och kallar regeringen för att genomföra ”hafsverk”.

Exempel är bland annat FRA-lagen och sjukförsäkringen.

– Det är rimligt att veta om man har en försörjning nästa vecka. Vi behöver en regeringen som arbetar seriöst och lägger fram genomarbetade förslag, säger han och fortsätter.

– Ni missköter ert förtroende.

9.27 Reinfeldt svarar att verkligheten inte är som när man sitter i opposition, utan att det viktiga är att skapa flera jobb och inte skapa en bidragskultur och inte att undvika kritik i media.

09.30 Dags för Mona Sahlins anförande. Hon inleder med att ta upp katastrofen i Haiti. ”Det är en fasa vad vi ser där. Sverige tar sin del av ansvaret, och det är bra. Men vi måste fortsätta diskutera hur vi kan minska fattigdomen”, säger hon och vill ha snabbare biståndsinsatser på plats.

Därefter går hon över till årets rikdagsval.

– Effekterna av den här regeringens politik är tydlig, säger hon.

Hon säger att den svenska modellen är en bra omfördelningspolitik, en dialog mellan parterna på arbetsmarknaden och en stabil ekonomi.

– För mig som socialdemokrat är det självklart att en regering måste leverera stöd till de som behöver det, samtidigt som man långsiktigt skapar förutsättningar för jobb. En sådan har Sveriges regeringen inte idag, men det finns ett alternativ.

S-ledaren säger att det viktigaste för en rödgrön regering är att minska massarbetslösheten och skapa fler jobb. Verktyget: ”Utbildning, utbildning, utbildning”, säger Sahlin och föreslår ett kunskapslyft, jobbstart för unga och fler platser i högskolan. S föreslår också större fokus på en energiomställning och att fler insatser för byggandet i Sverige. Också a-kassan ska stärkas, lovar Sahlin.

Hon tar också upp sjukförsäkringen och det förslag som de rödgröna presenterade igår.

– Vi vill att de som är för sjuk för att jobba heltid ska få jobba så mycket han eller hon kan. Resten av tiden ska man få rehabilitering och det stöd man behöver, säger hon.

09.41 Reinfeldt begär replik och tar upp ”fem miljarder-testet” – ett test som enligt honom visar vilka stora satsningar S vill göra. Reinfeldt hittar tre punkter på satsningar över fem miljarder: ”S vill höja skatterna med 17 miljarder, införa en ungdomsskatt och ökade bidrag till människor som inte jobbar”. Däremot finns inga förslag om stora utbildningssatsningar eller satsningar på klimatet, säger han.

– Vad är det för typ av arbetspolitik, säger han.

09.44 Mona Sahlin kallar Reinfeldts argument för oseriösa.

– Jag förstår att du frågar hur jobbpolitiken ser ut, för du verkar inte ha en aning om det, säger hon.

09.45 Reinfeldt säger att hans fråga var helt seriös, men att det är talande för hur S argumenterar.

– Jag tycker hon ska svara på frågorna. Det är oseriöst att inte göra det.

09.47 Mona Sahlin fortsätter att kalla Reinfeldts ”fem miljarder-test” för oseriöst.

09.48 Maud Olofsssons säger i sin replik att jobbpolitiken blir central i valrörelsen. Hon nämner regeringens jobbskatteavdrag och säger att regeringen fått brett stöd från externa organisationer för sin politik.

– De rödgröna kommer genomföra en skattechock, säger hon och undrar vad för forskning som finns över att skattehöjningar leder till fler jobb.

09.50 Mona Sahlin säger att verkligheten visar att de har stöd för sin politik, och att regeringens jobblinje inte fungerar.

– Verkligheten har visat att jobbskatteavdraget inte lett till fler jobb, utan tvärtom. Vad är det för en politik, säger hon.

09.52 Maud Olofsson säger att regeringen fått stöd från Riksrevision, OEC och det Finanspolitiska rådet – ”de som kan något om ekonomin”, säger Center-ledaren.

9.55 Jan Björklund tar upp elpriser och energipolitiken i sin replik. Han nämner att två kärnkraftsreaktorer tillfälligt stått stilla under vintern och att detta påverkat koldioxidutsläppen och elpriserna. Och, undrar han, vad händer då om de rödgröna vill stänga alla kärnkraftsverk i Sverige.

– Det skulle leda till kraftigt höjda priser och ökade utsläpp, säger han.

9.58 Sahlin svarar att exemplet visar varför det är så viktigt med en omställning av energiproduktionen i Sverige.

– Det visar ju att det inte fungerar idag.

10.01 Göran Hägglund går till hårt angrepp mot de rödgröna.

– Vår rädsla är en kombination av Socialdemokraternas självgodhet, Lars Ohlys och Vänsterpartiets syn på marknadsekonomin och Peter Eriksson syn på energipolitiken. Är inte det en skräckbild, så säg, säger KD-ledaren.

Han tar också avregleringen på apoteksmarknaden och undrar varför S är så rädda för att människor ska få bestämma mer själv.

10.04 – Människor ska få bestämma själva, men vårdbolag ska inte få bestämma, svarar Mona Sahlin.

Hon säger också att avregleringen av apoteken inte lett till lägre priser på läkemedel, utan till att privata bolag får möjlighet att tjäna mer pengar.

10.09 Maud Olofsson börjar med ett internationellt perspektiv och säger att det är viktigt med internationellt samarbete – både i till exempel Haiti och i Afghanistan. Hon tar också upp Saab och säger att regeringen gör allt den kan för att situationen ska lösas på bästa sätt.

– Men vi vill både skydda medborgarnas skattepengar och hitta en långsiktig lösning, säger hon.

Enligt Olofsson är det nu viktigt att få fler människor att starta egna företag. Hon säger också att Sverige ”har sunda finanser och att fler kommer tillbaka till arbetsmarknaden från sjukskrivning”.

– För oss är det viktigt att vi nu infört ett rejält rehabiliteringssystem, säger hon.

10.19 I sin replik efterlyser Mona Sahlin en näringspolitik från regeringen. Hon undrar om det var en bra metod att ”använda allt överskott i budgeten till skattesänkningar” och om det var bra ”att avskaffa regionalpolitiken”.

10.30 Maud Olofsson är i ett replikskifte med Lars Ohly. Hon säger att fler kommit tillbaka till arbetsmarknaden och att sjukskrivningarna minskat. Ohly undrar å sin sida varför regeringen inte satt jobben främst.

10.31 Peter Eriksson säger i sin replik att den borgerliga regeringen för en dålig miljöpolitik, där ”tågsatsningar ersatts med Förbifart Stockholm”. Sveriges ranking på ett internationellt plan har fallit drastiskt, säger Miljöpartiets språkrör och undrar vad regeringen gör för att vända på detta.

10.32 Maud Olofsson säger att det inte är konstigt om Peter Eriksson är avundssjuk på regeringen: ”aldrig tidigare har så mycket gjorts på så kort tid”, säger hon och nämner satsningar på både järnvägar och vägar. Hon nämner också att försäljningen av miljöbilar ökat drastiskt.

– Vi investerar rekordmycket i nya energikällor, säger hon.

10.35 Eriksson svarar att han inte är avundsjuk.

– Maud Olofsson lever i en dubbla. Miljöorganisationer runt om i världen är kritiska och den största miljöorganisationen i Bryssel anser att Sverige som ordförande i EU inte gjorde tillräckligt, säger han.

10.37 FP-ledaren Jan Björklund inleder sitt anförande med att ta upp katastrofen i Haiti. Han går därefter över till den ekonomiska krisen och att Sverige jämfört med andra länder har bra offentliga finanser.

– Vi måste nu tänka långsiktigt hur vi blir starkare, säger han.

Också skolpolitiken står i fokus för Björklund.

– Det enskilt viktigaste för ett land som vill satsa på framtiden är skolan, säger han.

Skolan måste ha höga kunskapskrav och förväntningar på eleverna, fortsätter han. Björklund riktar också kritik mot vad han kallar för en nedvärdering av yrkesskolor.

– Alla vill inte bli akademiker, säger han.

Därefter fortsätter Jan Björklund med att ta upp sjukförsäkringarna. Regeringen ställer höga krav på både arbetsförmedlingen och försäkringskassan, säger han.

– Vi säger till dem: ni får inte ge upp på människor.

Folkpartiet vill införa en lag som ska garantera att äldre par får bo tillsammans, även om en av dem hamnar på sjukhem eller liknande.

10.49 Mona Sahlin säger i sin replik att hon är förolämpad över hur Björklund beskriver socialdemokratiska skolpolitik.

– Vi föraktar inte människor som inte vill bli akademiker, säger hon och kräver möjligheter för vidareutbildning och folkutbildning.

– Om nu skolan är så viktig, varför finns det ingen politisk kraft bakom det ni säger. Var finns förslagen.

10.51 Björklund säger att Mona Sahlin ”inte har en siffra rätt”.

– Jag kollade upp det, vi har fler platser på högskolan än någonsin. Vi har fler platser i vuxenutbildningen nu än vid regeringsskiftet 2006. Tala sanning, säger han.

11.02 Peter Eriksson tar i sin replik upp säkerhetspolitiken. Han säger att den största säkerhetspolitiska händelsen under mandatperioden är den ryska gasledningen i Östersjön. Han anklagar regeringen för att dra igång en ”kapprustning om Östersjön” när Björklund talar om ökade anslag till försvaret.

– Vi har inget att vinna på att skapa en gammal rysskräck igen eller skapa en ny kapprustning.

11.05 Björklund svarar med att Miljöpartiet har ”en helt oseriös försvarspolitik” när de kräver nedskärningar i försvaret.

11.08 Även Göran Hägglund riktar blickarna mot Haiti i början av sitt anförande. Därefter går han till attack mot de rödgröna.

– Det vore farligt om de fick styra Sverige, säger han och försvarar regeringens politik.

– Jag vill påminna om hur det låtit från vänstersidan de senaste två åren. Har vi sagt ett har de sagt två, har vi sagt två har de sagt fyra. Det har velat ha extra på allt. Men vad hade hänt om vi styrts av deras lättsinne istället för vårt ansvarstagande? säger han.

Han anklagar oppositionens politik för att leda till ”mänskliga tragedier”. Dessutom anklagar han de rödgröna för att sakna förslag hur sjuka ska kunna återvända till arbetsmarknaden.

– Jag är fast besluten att bygga en välfungerande rehabiliteringskedja. Det vore varken medmänskligt eller ekonomiskt försvarbart att inte införa den här kedjan, säger han.

11.18 Mona Sahlin har begärt replik. Hon menar att utanförskapet ökat och att regeringens egna siffror visar det.

11.26 I sin replik går Lars Ohly till attack mot avregleringen av apoteksmarknaden och det faktum att flera riskkapitalbolag tagit över apotek. Hägglund svarar att servicenivån ökar med avregleringen och att det blir lättare att köpa receptbelagda mediciner.

Han tillbakavisar också kritiken att priserna gått upp och säger att den undersökningen gjordes innan avregleringen.

11.31 Ohly undrar återigen vad Hägglund tycker om att riskkapitalbolag tar över apotek – ”apotek som vi gemensamt ägde tidigare”, säger han. Han undrar också om det är rimligt att apotek nu har ett vinstintresse och därför kan vilja sälja mer mediciner än de egentligen behöver. Hägglund kontrar med att personalen är väldigt nöjd och att det är läkare som skriver ut mediciner.

11.34 Peter Eriksson undrar i sin replik om det verkligen är bra med ett system där sjukpenning beror på politiska beslut och inte medicinska. Hägglund svarar att regeringen vill skapa en bättre rehabiliteringskedja.

11.38 Dags för Lars Ohlys anförande. Också han börjar med att nämna katastrofen i Haiti. ”Världen borde ha agerat tidigare för att utrota fattigdomen”, säger han. Han säger att det rödgröna samarbetet vill öka tryggheten och skapa en bättre tillväxt.

I fokus står bland annat arbetslösheten, där Ohly anklagar regeringen för att ha gjort för lite, för att sakna en näringspolitik och för att ha utholkat a-kassan.

– Det har skapat en jakt på arbete, eftersom den som inte har någon försäkring är beredd att ta de sämsta jobben med de lägsta jobben. Därför kan man kalla den här regeringen för en lönesänkarallians.

Han anklagar också regeringen för att vara ”en skattesänkarallians” som hellre satsar på att sänka skatterna än att satsa på välfärden.

11.59 Peter Eriksson inleder sitt anförande. Han tar bland annat upp att partiet är motståndare mot ”ökad övervakning från storebror” och att mångfalden i samhället är viktig. Han föreslår sänkt skatt för småföretagare och säger nej till ytterligare inkomstskattesänkningar.

– Regeringens politik leder till ett hårdare och kallare samhälle, säger han.

Bland förslagen finns att bygga ut järnvägen och bygga en höghastighetsbana mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. Kollektivtrafiken ska dessutom byggas ut, säger Eriksson. Han föreslår också att rot-programmet byggs ut och även gäller hyreshus.

12.10 Statsminister Fredrik Reinfeldt har begärt replik. Han säger att Miljöpartiets politik leder till ökade energipriser, högre priser på flygbiljetter och höjd bensinskatt.

– Lyssna nu alla ni som inte bor i Stockholm, det är en höjd bensinskatt utan lättnader. Det handlar om 16 200 miljoner kronor i höjd bensinskatt, säger Reinfeldt.

Debatten är avslutad.

Se riksdagens webb-tv-sändning av partiledardebatten riksdagen.se
Annons
Annons
X

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Mona Sahlin (s).

Foto: BERTIL ERICSON / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X