Jurister trivs på jobbet - trots hårda villkor

För mycket att göra och dåliga chefer. Det är livet för många jurister, ändå trivs de på jobbet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nära 900 svenska jurister har nyligen tillfrågats om sin arbetssituation. Den är mycket pressad, visar en undersökning gjord av Smart Strategy Solutions på uppdrag av affärstidningen PointLex Legala Affärer.
Sämst är situationen för gruppen biträdande jurister på advokatbyråerna. Bolags- jurister och jurister i domstolarna har det bättre. Hela 45 procent av de biträdande juristerna är så pressade att fritiden inte räcker till för att klara sina egna eller familjens behov.
Generellt är juristerna missnöjda med sina chefer. En av fyra vågar inte framföra sin egen åsikt om chefen har en annan uppfattning. Dålig vi-känsla och nonchalant ledning är ett annat problem, särskilt bland de biträdande juristerna.

Har det blivit sämre?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons