Annons

Cecilia Sjöholm:Juristen som längtar efter ljuv hämnd

Thane Rosenbaum pläderar i sin nya bok för idén om ”tand för tand” – att straff måste motsvara brottet på ett känslomässigt plan. Men hans utgångspunkt att behovet av vedergällning är mer autentiskt än rättskänslan är problematisk.

Under strecket
Publicerad

Affekter, känslor, stämningar och impulser är idag föremål för ett spritt intresse i forskarvärlden. Hur känner vi när vi tänker? Hur kopplar vi affekter till vårt handlande? Vilka stämningar påverkar oss, hur kan de beskrivas och hur uppstår de? Inom såväl samhällsvetenskaperna som humaniora har affekten och kännandet trätt fram som nygamla forskningsfält. Möjligen hör det stora intresset för affekter och känslor ihop med det ständigt växande fältet hjärnforskning och neurovetenskapens alla avledningar: neuroestetik, neuroetik och neuropolitik, för att nämna några exempel. Här undersöker man på vilket sätt hjärnans belöningssystem kan kopplas till vår förmåga till estetisk njutning, etiska val, politisk bedömningsförmåga med mera. Flera av de fält som idag fått neuro - som prefix undersöker fenomen som förut helt enkelt betraktats som kulturella.

Att våra uppfattningar om skönhet, rätt och fel undersöks från flera perspektiv är nog bara att välkomna. Men öppnar man inte Pandoras ask om känslor och affekter får en normativ roll i upprättandet av samhälleliga strukturer?

Annons
Annons
Annons