Annons

Ruth Lötmarker:Jurist med utanförskapets vakna blick

MED EGNA ORD. Norskfödda Eva Joly stod i spetsen för Frankrikes största utredning om ekonomisk brottslighet, Elf-affären. En erfarenhet som kunde ha kostat henne livet. Jolys fascinerande självbiografiska böcker skildrar ett yrkes- och familjeliv i skuggan av den toppolitiska korruptionen.

Publicerad

Många var de skandinaviska flickor som på 60-talet arbetade som au pair i Paris samtidigt som de studerade det franska språket. Få av dem har dock gjort en sådan karriär och blivit så kända som den norskfödda Eva Joly. Hon har själv i två böcker berättat om studier, familj och yrkesliv: ”Notre affaire à tous” (Allas vår gemensamma sak, 2000) och ”Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?” (2003; på svenska som ”Sanningens ögonblick”, 2004).

Hon förälskade sig i sonen i den förnäma familj där hon arbetade. Familjen kunde dock inte acceptera henne som svärdotter utan valde att förskjuta sonen. Medan mannen utbildade sig till läkare, arbetade Eva och studerade juridik på kvällstid. Hon beskriver hur just studiet av lagtexter lärde henne att känna Frankrike inifrån: ett lands lagar, menar hon, återspeglar dess historia. Det var en serie omständigheter som ledde till att hon 30 år senare skulle stå i spetsen för den största utredning om ekonomisk brottslighet som ägt rum i Frankrike, den så kallade Elf-affären i vilken misstankar riktades mot oljebolaget Elf för att bedriva sina internationella affärer med hjälp av bestickning och mutor.

Annons
Annons
Annons