Junilistans ombud gör inte sitt jobb Missuppfattning om investeringar 2005 är även fysikens år Hur blir det med löftet om pälsfarmer? En enda helikopter för hela Stockholm Ingen information om vindkraft på prov

Under strecket
Publicerad
Annons

Junilistans tre representanter i EU lägger ned eller avstår sina röster i cirka 35 procent av omröstningarna. Dom tar inte ställning och är inte närvarande.
”Jag bor i Norrbotten” säger Hélène Goudin i SVT Aktuellt och därför måste jag resa tidigt och hinner inte vara med på torsdagarnas omröstningar. Detta trots att arbetsveckan i EU bara är tisdag-torsdag. Tre dagar. Måndag och fredag anses tydligen som resdagar.
Goudin anser sig inte ha tid att stanna på arbetet och göra sitt jobb som hon har oförtjänt bra betalt för. I stället för att resa på fredagen väljer hon att åka hem tidigare och strunta i sitt uppdrag, Sverige och sina väljare!
Bertil Almqvist
Saltsjö-Boo
Nej, Vattenfall saknar inte viljan, som John Jonasson tror (Synpunkt 24/1).
Uppgiften att Vattenfall investerat hundra miljarder i uppköp av företag är felaktig. De totala utlandsinvesteringar som Vattenfall AB stått för ligger under 40 miljarder, även om förvärvens värde är betydligt högre. Investeringarna har inte bekostats av svenska
el- och nätkunder, utan huvudsakligen genom försäljning av andra tillgångar och med lån som kunnat betalas ned tack vare den goda avkastning som dessa tillgångar givit.
Nätverksamheten är en separat verksamhet. El-nätet är en monopolverksamhet vars finansiering är helt transparent och övervakas av energimyndigheten.
Vattenfall satsar 10 miljarder på sitt svenska elnät under fem år med början 2004. Samtidigt som denna satsning beslutades, ökade Vattenfall ersättningen vid avbrott, förbättrade kundinformationen och utökade samarbetet med andra organisationer vid störningar.
I en tv- intervju påpekade Vattenfalls vd Lars G Josefsson att det inte saknas pengar för att förstärka elnätet, utan den begränsande faktorn är människor och materiel.
Att förstärka elnäten är ett komplicerat och tids-ödande arbete som innefattar förhandlingar med markägare, planering och konstruktion av ledningar och många andra moment. Det var hela denna process han hade i åtanke.
Martin May
presschef Vattenfall AB
Förutom att vara
designår är 2005 fysikens år. Orsaken är att Albert Einstein 1905 publicerade sin så kallade speciella relativitetsteori och den berömda formeln om materiens omvandling till energi.
Denna upptäckt har legat som en vetenskaplig grund för en av våra mest betydelsefulla energikällor de senaste 50 åren, det vill säga kärnenergin.
Detta 100-årsjubileum uppmärksammas i Tyskland, Schweiz och USA, de länder där han föddes, studerade och verkade. I Sverige har det varit i stort tyst. Design kan vara en fröjd för ögat men det ger ingen värme. Men om det skall bli några upptäckter om nya energiformer får man vända sig till fysiken. Därför måste undervisning i och forskning om fysik också uppmuntras och hela detta år finns den möjligheten.
Sven Edoff
Järfälla
Vi är många djurvänner som väntat tappert i fyra år på en avvecklingsplan för landets pälsfarmer. Men nu börjar vi bli otåliga! Skall det bli intet av socialdemokraternas beslut att avveckla pälsfarmerna och deras vallöfte om detsamma med (mp) och (v) 2002?

Annons

Det är dags att sätta stopp för drygt 70 år av lidande, inga fler individer ska tvingas ”leva” i små burar där både stimulans och tillräcklig rörelsefrihet saknas.
Följ flera andra länder i Europa och förbjud pälsfarmning! Stå fast vid erat vallöfte!
Elisa Lundin
Enköping
Det är skrämmande att den militära helikopter-basen på Berga i Haninge skall läggas ned. Det sker i ett område med kanske landets största färjetrafik, stockholmområdet har en stor skärgård, med massor av fritidsbåtar, under sommarhalvåret.
Om nedläggningen blir verklighet kommer storstockholm att ha en helikopter, ambulanshelikoptern, förra året fanns två ambulanshelikoptrar. Den ena togs bort, ett av skälen för att en var tillräcklig var tillgången på flera militära helikoptrar på Bergabasen.
Vad har politiker för personligt ansvar för sina beslut? Eller är det kanske så illa att politiker helt ansvarslöst kan fatta vilken dåraktigt beslut som helst, utan att behöva ta ansvar för konsekvenserna. Om så är fallet är det hög tid för
lönesänkning till innehavare av ansvarslösa uppdrag!
Assar Nordfors
Haninge
Vindkraftdebatten har sedan en tid varit tämligen avslagen på insändarsidan. Men nu har det ju blåst riktigt rejält ett tag. Vindkraftproducenterna måste väl vara glada.
Om det regnar häftigt fylls ju våra vattenmagasin snabbt på och alla blir nöjda. Samma gäller väl vindkraften? Och mer blåsigt och hårt väder skall vi ju få i framtiden enligt klimat- och miljöexperter.
Finns det någon expert som kan upplysa om hur mycket elkraft vindkraften genererade under stormdygnen? Ibland är det märkligt tyst när så kallad ”Ny Teknik” sätts på rejäla och verkliga prov.
Att några kärnreaktorer fick stängas av blev vi dock snabbt upplysta om.
Bengt Celsing
Stockholm

Annons
Annons
Annons