Annons

Junilistans historiska chans

protest mot blockpolitik Partierna i Sverige hämtar sin näring från sekelgamla motsättningar. Blockpolitiken är en kvarleva från ett passerat klassamhälle. Det parti som har de största möjligheterna att utveckla svensk politik är Junilistan, anser förre statssekreteraren (s) Carl Johan Åberg.

Under strecket
Publicerad

Olof Palme kallade vid ett tillfälle den svenska blockpolitiken för ”pervers och torftig”. Det är starka ord för att komma från en person som själv så starkt förknippas med politisk konfrontation.
Inte desto mindre är den politiska situationen i Sverige om inte pervers så i varje fall motsägelsefull och paradoxal. Den svenska befolkningen är socialt och ekonomiskt sett en av de mest homogena i hela världen.

Men mitt i denna går alltså en politisk klyfta som under senare decennier lett till en kortsiktig och svårförutsägbar politik, som i många avseenden knappast kan sägas återspegla folkflertalets intressen.
Hur har denna kvarleva från ett sedan länge passerat klassamhälle kunnat inte bara överleva utan blivit ännu mera manifest i en tid som ser så helt annorlunda ut? Varför har inte politiken hängt med i den modernisering som skett på så många andra områden i samhälle och ekonomi?
En förklaring är att de politiska partierna själva bromsat de flesta försöken till en modernisering och effektivisering av
sin egen verksamhet.

Annons
Annons
Annons