Koko och Francine Patterson, november 2000.
Koko och Francine Patterson, november 2000. Foto: AP/TT

Språket ger inblick i apornas världsbild

Primater är inte misslyckade människor utan varelser med egna förmågor – vi liknar varandra på många sätt och skiljer oss åt på andra. Om vi vill veta mer om dessa likheter och skillnader måste vi undersöka hur primaternas världsbild ser ut.

Publicerad

Inte bara schimpansers utan även andra primaters språkförmåga har undersökts. Gorillan Koko föddes 1971 i San Franciscos djurpark. Francine Patterson använde henne i sin doktorandforskning om gorillors språk och har sedan dess haft hand om henne. Koko blev känd för att hon hade en katt som husdjur (och kallade den All Ball för att den inte hade någon svans). Hon kan mer än tusen gorillatecken (så kallar Patterson det språk hon lärt henne; gorillateckenspråk liknar människoteckenspråk, men gorillans händer har en annan form och därför blir vissa tecken annorlunda) och förstår mer än tvåtusen talade människoord.

Koko tycker om skämt och har gott minne. De handtecken hon har lärt sig har gjort det möjligt för henne att förmedla minnen, och därmed kan människor få en inblick i gorillors upplevelsevärld. Hon levde en tid tillsammans med gorillahanen Michael som kunde cirka sexhundra handtecken och hade lärt sig vissa av Koko. Michael använde inte tecknen enbart för att beskriva föremål, utan också för att förmedla känslor, drömmar och minnen och för att ljuga. Ett av de minnen som han förmedlade med hjälp av teckenspråk var hur hans mor mördades av tjuvjägare i Kamerun när han var liten. Michael, som dog år 2000, tyckte mycket om att måla.