Annons

Claes Arvidsson:Julafton är inte som alla andra dagar

Svenska Malistyrkan verkar under FN-flagg.
Svenska Malistyrkan verkar under FN-flagg. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Försvarspolitiken förs äntligen med fokus på Sverige och stabilitet i närområdet, men internationell militär insats är också viktig. De som gör den insatsen – och deras när och kära – förtjänar vår respekt och tack, skriver Säkerhetsrådets redaktör Claes Arvidsson.

Under strecket
Publicerad

Den svenska försvarspolitiken har tvärvänt. Från ensidig inriktning på internationell insats baserat på ett yrkesförsvar till fokus på försvaret av Sverige och stabilitet i närområdet. Värnplikten (om än i begränsad skala) har återinträtt i tjänst. Utvecklingen finns summerad i artikelform i min bok Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige (Penna till papper 2017).

Ominriktningen av försvaret till långt-bort-i-stan var fel från början, men blev till slut uppenbar även för regering och Riksdag. Välkommet, om än senkommet. Att Sverige behöver få ett upprustat nationellt försvar är dock inte detsamma som att vi inte ska delta i internationella insatser. Den dimensionen av den samlade utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken var, är och kommer att vara viktig. Och vi kan göra skillnad.

Annons
Annons
Annons