X
Annons
X
Gäst

Claes Arvidsson: Julafton är inte som alla andra dagar

Försvarspolitiken förs äntligen med fokus på Sverige och stabilitet i närområdet, men internationell militär insats är också viktig. De som gör den insatsen – och deras när och kära – förtjänar vår respekt och tack, skriver Säkerhetsrådets redaktör Claes Arvidsson.

Läs mer om Säkerhetsrådet
Svenska Malistyrkan verkar under FN-flagg.
Svenska Malistyrkan verkar under FN-flagg. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Den svenska försvarspolitiken har tvärvänt. Från ensidig inriktning på internationell insats baserat på ett yrkesförsvar till fokus på försvaret av Sverige och stabilitet i närområdet. Värnplikten (om än i begränsad skala) har återinträtt i tjänst. Utvecklingen finns summerad i artikelform i min bok Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige (Penna till papper 2017).

Svenska Malistyrkan verkar under FN-flagg.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X