Annons
X
Annons
X

Juholt: Regeringen gjorde upp om försvaret med SD

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt får rött ljus av SvD:s faktakoll. Hans uttalande om att regeringen gjorde upp med SD om försvaret stämmer inte.

Foto: ULF PALM / SCANPIX

Påstående:

Vid Folk och Försvars pågående konferens i Sälen sade S-ledaren Håkan Juholt:

”Vi har presenterat andra modeller för personalförsörjningen, såväl i försvarsberedningen som i försvarsutskottet. Regeringen valde att göra upp detta med Sverigedemokraterna. Nu kommer de till oss och ber om pengar - ta ansvar för detta själva! Det är underfinansierat.”

Annons
X

Han sade också:

”Nu är vi i ett läge där vi har en statsminister som drivit igenom en ny försvarspolitik tillsammans med Sverigedemokraterna.”

SvD har granskat om regeringen gjorde upp med Sverigedemokraterna om försvarets personalförsörjning.

SvD faktakollar:

En sökning på riksdagens
hemsida visar att försvarsutskottet lade sitt betänkande om försvarets framtida personalförsörjning den 4 maj 2010. Den 19 maj debatterade och beslutade riksdagen enligt den borgerliga majoritetens förslag i betänkandet.

Beslutet innebar att värnpliktsutbildningen ersattes den 1 juli 2010 med frivillig militär grundutbildning. Försvaret gick från att bygga på i huvudsak totalförsvarsplikt till frivillighet.

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen efter det senaste riksdagsvalet, i september 2010.

Slutsats:

S-ledaren får rött ljus. När beslutet om det framtida försvarets personalförsörjning togs hade Sverigedemokraterna ännu inte valts in i riksdagen.

Håkan Juholts förklaring till sitt uttalande är,
enligt TT, att han valde att medvetet uttrycka sig drastiskt för att belysa ”minoritetsregeringens problem”.

– Om jag valde ett ord som var felaktigt så beklagar jag det, säger han om att han använt orden ”drivit igenom”.

Han säger också: ”självklart vet jag att Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen under förra mandatperioden.”

LÄS OCKSÅ:
Tolgfors till angrepp mot Juholt

Vad vill du att vi granskar? mailto:faktakollen@svd.se
Annons
Annons
X
Foto: ULF PALM / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X