Juholt och Waidelich: ta hjälp av nationalekonomisk forskning

Det finns reformer som både bidrar till ett mer jämlikt samhälle och bättre ekonomisk effektivitet. Socialdemokraterna behöver ta hjälp av nationalekonomer för att kunna utmana alliansen i kampen om sanningen, skriver flera forskare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Finansminister Anders Borg hänvisar ofta till nationalekonomisk forskning och många tror nog därför att alliansens politik ligger i linje med nationalekonomisk forskning. Så enkelt är det dock inte. Det finns mängder av nationalekonomisk forskning som ger stöd åt en annan politisk inriktning. Forskning som skulle kunna utgöra grundbulten i Håkan Juholts och Tommy Waidelichs framtida ekonomiska politik.

En vanlig föreställning är att nationalekonomer alltid förordar
avregleringar och privatiseringar.
Och visst pekar nationalekonomer ofta på fördelarna med konkurrens när det gäller marknader som exempelvis livsmedel, taxi och bostäder. Men nationalekonomin ger också många skäl
till varför offentliga ingripanden behövs på andra sorters marknader.

Annons
Annons
Annons