Annons

Så gick khazarernas imperium under

”Under medeltiden fanns det ett stort judiskt imperium i Östeuropa, det khazariska riket. Vad var det för rike? När uppstod det och när gick det under?”

Publicerad
Gränsfästningen Sarkel vid floden Don.
Gränsfästningen Sarkel vid floden Don. Foto: IBL

Först några ord om religionen: det är långt ifrån säkert att samtliga khazarer var judar. Vad vi numera vet med säkerhet är att det översta skiktet inom riket bekände sig till judendomen – i Spillingsskatten från Gotland återfanns rentav ett khazariskt mynt med påskriften ”Mose är Guds profet” – men inget tyder på att hela det vidsträckta rikets befolkning delade denna tro. Det mest sannolika är att invånarna bekände sig till en mängd olika religioner, men att judendomen var en expansiv kraft till följd av anhängarnas politiska ledarställning.

Gränsfästningen Sarkel vid floden Don.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons