Barbro Eberan:Judefientlighet grodde även i Sverige

Hur kunde Förintelsen tillåtas äga rum? När vi söker svaret på frågan kan vi inte blunda för det ”antisemitiska bakgrundsbrus” som präglade stora delar av Europa innan andra världskrigets utbrott. Den svenska flyktingpolitiken utgjorde inget undantag.

Under strecket
Publicerad

Bollhusmötet i Uppsala, den 17 februari 1939.

Annons

Vad vill vi egentligen: att Sverige ska vara ett tillflyktsland för människor i nöd eller en fästning? Ska vi generöst öppna våra armar för alla som bankar på vår port eller låsa in oss för att slippa ta itu med främmande människors problem? Hur mycket ansvar kan vi egentligen förväntas axla för eländet ute i världen?

Dessa frågor försätter oss i ett moraliskt dilemma, och den konflikten brottas vi inte med för första gången. Kan vi lära oss något av det förflutna som hjälper oss att hantera problemen idag? Svensk flyktingpolitik är ett brännande tema, och frågan hur vi agerade i tidigare krissituationer har sysselsatt forskningen under det senaste­ decenniet. Framför allt är det vår hållning under den nationalsocialistiska eran som varit föremål för ett stort antal studier.

Annons
Annons
Annons