Ju fler som får jobb desto mindre blir klyftan

Enligt olika ­bedömare ­beräknas de fyra stegen i jobbskatteavdraget ge 70000-100000 jobb på sikt. Att öka sysselsättningen är den enskilt viktigaste fördelningspolitiska insatsen ­någon regering kunde ha gjort.

Under strecket
Publicerad
Annons

m en vecka presenterar finansminister Anders Borg vårpropositionen. Den här gången har han fått stränga order av riksdagens talman att inget av innehållet får läcka ut före klockan åtta på morgonen den 15 april. Men han lättade ändå lite på förlåten när fördelningseffekterna av regeringens politik presenterades vid ett seminarium igår. Och det kan vara värt att notera, även om inte Borg själv gjorde den reflektionen – alla grupper har fått det bättre.

Den disponibla inkomsten har under mandatperioden ökat i alla inkomstgrupper – från den fattigaste till den rikaste tiondelen. Exakt hur mycket varierar någonstans mellan fyra och åtta procent och de största vinnarna/förlorarna, för att använda kvällstidningsretorik, återfinns inte bland de rikaste/fattigaste tio procenten. I det korta perspektivet är det med andra ord inga dramatiska förändringar som har skett. Vänsterns överord om att samhället har dragits isär eller att klyftorna har ökat drastiskt ligger långt ifrån sanningen.

Annons
Annons
Annons