Annons

Tommy Olofsson:Joyce och Jung i dragkamp om Lucias själ

När James Joyce motvilligt sökte upp Carl Gustav Jung för att få hjälp med sin neurotiska dotter Lucia, hade den berömde läkaren redan skrivit om författarens schizoida drag. Vid ett flertal tillfällen förlöjligade Joyce Jung och han tog sin dotter från analyssoffan.

Under strecket
Publicerad

**År 1919 erbjöd sig **en av James Joyces ekonomiska gynnare, amerikanskan Mrs McCormick, att stå för kostnaderna om författaren vore villig att undergå psykoanalys för C G Jung i Zürich. Mrs McCormick var själv en av Jungs patienter och hade av denne fått hjälp med en annan av sina skyddslingar, den italienske komponisten Ermanno Wolf-Ferrari, som efter behandling av Jung åter började komponera efter en längre tids improduktiviet.

Jung lär ha avslutat behandlingen av Wolf-Ferrari med att kräva av denne att börja ta ansvar för sig själv, varpå Mrs McCormick beordrades att dra in sitt understöd. Wolf-Ferrari växte väl knappast som konstnär av kuren, men han blev i varje fall tvungen att arbeta för att klara sin försörjning. Joyce, som arbetade energiskt på ”Ulysses” (1922), fruktade samma bryska recept. Han avböjde anbudet. I ”Finnegans Wake” (1939) återupplivas episoden på följande sätt:

Annons
Annons
Annons