Annons
X
Annons
X

”Journalisternas roll är inte att hjälpa åklagarna”

SVT tvingas nu att lämna ut filmat material som inte har sänts, för att bidra till en brottsutredning. Med domen i dag står journalistikens källskydd och trovärdighet på spel, skriver Terje Carlsson och Carl Österberg, Föreningen grävande journalister.

Av SvD
(uppdaterad)
Terje Carlsson och Carl Österberg
Terje Carlsson och Carl Österberg Foto: Privat

DEBATT | KÄLLSKYDD

I början av mars bröt oroligheter ut på en skola i Hallsberg. Ungdomsgäng kastade sten och glasflaskor mot polisen. Elva personer greps av polisen och anhölls av åklagare. Sju av dem är i skrivande stund häktade misstänkta för bland annat våldsamt upplopp.

Händelsen fångades på film av ett team från SVT Nyheter. Delar av materialet har publicerats men Louise Helleday, kammaråklagare vid Örebro åklagarkammare som leder brottsutredningen, vill att SVT även ska lämna ut sitt råmaterial. Det handlar alltså om filmat material som inte publicerats vilket SVT sagt nej till.

SVT gjorde rätt som inte lämnade ut materialet. Örebro tingsrätt har dock på åklagarens begäran om ett så kallat editionsföreläggande beslutat att materialet ska lämnas ut. Detta med den kortfattade motiveringen att ”skälen för ett bifall till åklagarens begäran väger tyngre än skälen emot den”. Göta hovrätt fastställde idag tingsrättens beslut.

Annons
X

På spel står journalistikens trovärdighet.

Det här är inte första gången en part i en rättegång vill komma åt råmaterial. I mitten av januari tvingades SVT lämna ut opublicerad film från inspelningen av dokumentären Blybarnen. SVT sade då nej till att lämna ut känsligt material men efter tingsrättens beslut valde SVT att inte överklaga till hovrätten och fann sig i beslutet.

En grundläggande rättsstatlig princip får anses vara den att allmänheten ska känna sig trygg med att material som samlas in i journalistiska syften inte lämnas ut till någon. Inte ens rättsvårdande myndigheter. Detta för att inte riskera att principen om samhällets maktdelning sätts ur spel. Det vill säga att de tre statsmakterna – den lagstiftande, utredande respektive dömande makten – ska granskas av en fjärde oberoende makt, massmedia.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I fallet med SVT är det så praktiskt att detta till och med framgår av sändningstillståndet. I 8 § tredje stycket stadgas att ”SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”

  Att överlämna material som inte publicerats går självklart på tvärs med uppdraget och riskerar att allvarligt påverka allmänhetens förtroende för SVT. Hade det varit fråga om hot mot rikets säkerhet eller annan synnerligen allvarlig brottslighet skulle bedömningen möjligen kunnat bli en annan.

  Kammaråklagare Louise Helleday skriver i en inlaga i Örebroärendet att de ”demokratiska intressen som enligt SVT riskerar att hotas” väger mindre starkt än hennes brottsutredning.

  Vi ifrågasätter åklagarens slutsatser och väljer att lyfta fram en aspekt som direkt skapar problem för våra medlemmar. För journalister som sysslar med undersökande journalistik är det en grundläggande förutsättning att det finns ett genuint förtroende för källskyddet och att insamlat material enbart används för journalistiska ändamål. Den som lämnar uppgifter till en journalist mot löfte om anonymitet måste kunna lita på att oberoendet värnas. Ofta får journalister tillgång till information med förbehåll om just källskydd och anonymitet.

  Medlemmarna i Föreningen grävande journalister granskar ofta organiserad brottslighet, politisk extremism eller annan verksamhet där det krävs kontakter med visselblåsare och utsatta källor. Möjligheten att insamlat råmaterial på begäran kan komma att lämnas ut till polis och åklagare kan innebära direkt fara för såväl journalister som deras källors säkerhet.

  Grävande journalister (precis som dokumentärfilmare) ges ibland tillgång till unik information, dokument eller filmer som vore högintressanta för polisen. Om våra källor inte kan lita på att källskyddet garanteras innebär det att enskilda journalister i framtiden kommer att utsättas för hård press från såväl myndigheter som ansvarig utgivare.

  Det är våra medlemmar som riskerar att tvingas svika sina källor när ansvarige utgivare för en redaktion ger order om att lämna ut råmaterial till polisen.

  Redaktioner och medieföretag står i framtiden inför ett av två olustiga val.

  Antingen följer medieföretagen domstolens beslut och tvingas därmed att lämna ut opublicerat material. Därmed riskerar man sin trovärdighet.

  Det andra valet är att innan domstolens avgörande radera det begärda materialet i syfte att omöjliggöra ett utlämnade och slå vakt om oberoendet och värna källskyddet.

  Inget av alternativen är rimliga. Journalister ska naturligtvis inte tvingas förstöra källmaterial.

  Det är dags för kulturminister Alice Bah Kuhnke att inse allvaret och agera i frågan. Utan källskydd riskerar seriösa journalister att bli måltavlor för åklagare och polis. Det vore en katastrof.

  Terje Carlsson

  ordförande för Föreningen grävande journalister

  Carl Österberg

  jurist, ledamot av Föreningen grävande journalisters juridiska råd

  Källor: Göta hovrätt, mål nr Ö 883-17, Örebro tingsrätt, mål nr B 1201-77, aktbilaga 128.

  Klipp från händelsen:

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/upplopp-pa-skola-i-hallsberg

  Artikel om utlämnandet av råmaterial ur ”Blybarnen”:

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/svt-maste-lamna-ut-ramaterial-om-chileskandal

  Annons
  Annons
  X

  Terje Carlsson och Carl Österberg

  Foto: Privat Bild 1 av 2

  Stillbild från den filmsekvens som väckt polisens intresse. Länk till sekvensen finns i slutet av artikeln.

  Foto: Skärmdump Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X