Annons
X
Annons
X

Journalister ska inte agera domare

Att kräva att svenska journalister inte skall respektera etiopisk lag och rättsväsende i pressfrihetens namn är en del i det förmynderi den rika världen utövar mot låginkomstländer. Det skriver Sven Britton, före detta lepraläkare i Etiopien.

BRÄNNPUNKT | ETIOPIEN

Eftersom domen inte blev den önskade har rättegången omedelbart degraderats.
Sven Britton

Domstolsutslaget och straffsatsen för de båda svenska journalisterna blev inte vad vi hoppats på och för de båda dömda och sannolikt än mer för deras anhöriga en chock. Nu behöver de all den kloka diplomati som skall leda till att de snart kommer hem.

Rättegången mot de två svenskarna har emellertid varit öppen och innehållit alla de komponenter som demokratiska rättsprinciper bjuder med åklagare, advokater, vittnen och därtill överklagningsmöjlighet. Häktningstiden har i förhållande till exempelvis komplicerade mål i Sverige varit ovanligt kort.

Annons
X

Hade domen blivit friande hade säkert samtliga de dömdas kollegor i den svenska journalistkåren kommit fram till att Etiopien nu bevisat att landet är en rättsstat och därmed värdigt svenskt bistånd. Eftersom domen inte blev den önskade har rättegången omedelbart degraderats till en politisk skådeprocess där domaren i själva verket är landets premiärminister Meles Zenawit.

Resonemangen liknar de som den demokratiska världen tillämpat på det senaste valet i Palestina. I ett val men ett långt högre valdeltagande än i flertalet demokratiska länder och där valobservatörer samfällt vittnat om att allt gått rätt till underkändes det tveklösa (jmf det eniga etiopiska domslutet) utslaget eftersom folket inte valt det som den fria världen (jmf den fria pressen) förväntat sig.

De nya terrorlagar som införts i många länder det senaste decenniet härrör ur det terroristbegrepp som den föregående amerikanska administrationen under George W Bush initierat och som sedan gjorts till rättspraxis världen över. Genom att utvidga terroristbegreppet till att omfatta alla som inte är med på den sida som utfärdar definitionen och att terrordomar inte lyder under under samma regler som andra brott har rättssäkerheten världen över minskat drastiskt. Troligen har den nya terroristlag som de svenska jounalisterna dömts under inspirerats av dennna Bush-doktrin.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Jag har själv arbetat i Etiopien i många år och vid ett tillfälle fått 24 timmar på mig att lämna landet för att annars riskera att dömas för anstiftan till myteri. Jag har mödosamt lärt mig att människor i andra länder varken är eller vill vara precis som vi i Sverige. Att kräva att svenska journalister inte skall respektera etiopisk lag och rättsväsende i pressfrihetens namn är en del i det förmynderi den rika världen utövar mot låginkomstländer.

  Förhållandet är ett helt annat när det gäller journalisten Dawit Isak som, i likhet med fångarna på Guantanamo, sedan många år hålls fången utan rättegång och utan att varken han eller omvärlden vet varför han fängslats. I detta fall har rättssamhället och grundläggande mänskliga rättigheter helt satts ur spel varför fördömanden och starkast möjliga protester är på sin plats, ja snart återstår bara ett fritagningsförsök.

  SVEN BRITTON

  professor, f.d lepraläkare i Etiopien

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X