Annons

Josefsson valde bort en nyanserad bild

Under strecket
Publicerad

Janne Josefsson anser
på Brännpunkt 22/1 det ”knappast vara intellektuellt hederligt eller särskilt skarpsynt” av mig att påpeka att han i förra veckans Uppdrag Granskning (UG) helt bortser från den forskning som föreligger kring barnfattigdomen i Sverige. Min poäng är att man måste skilja mellan programmets rättmätiga granskning av barnrättsorganisationers ageranden och själva sakfrågan; att det finns barn i ekonomiskt utsatta hushåll och att det måste förstås utifrån en ökad ojämlikhet bland barnfamiljerna i Sverige.

Inte på något vis berörde Josefsson den forskning som ger en betydligt mer nyanserad och komplicerad bild av både omfattningen av barnfattigdomen i landet och vad det faktiskt innebär att växa upp under ytterst knappa ekonomiska villkor i ett välståndssamhälle.

Annons
Annons
Annons