Annons
X
Annons
X

Josefsson valde bort en nyanserad bild

SLUTREPLIK | BARNFATTIGDOM

Josefsson gjorde samma fel som de barnrättsorganisationer han granskade.
Tapio Salonen

Janne Josefsson anser
på Brännpunkt 22/1 det ”knappast vara intellektuellt hederligt eller särskilt skarpsynt” av mig att påpeka att han i förra veckans Uppdrag Granskning (UG) helt bortser från den forskning som föreligger kring barnfattigdomen i Sverige. Min poäng är att man måste skilja mellan programmets rättmätiga granskning av barnrättsorganisationers ageranden och själva sakfrågan; att det finns barn i ekonomiskt utsatta hushåll och att det måste förstås utifrån en ökad ojämlikhet bland barnfamiljerna i Sverige.

Inte på något vis berörde Josefsson den forskning som ger en betydligt mer nyanserad och komplicerad bild av både omfattningen av barnfattigdomen i landet och vad det faktiskt innebär att växa upp under ytterst knappa ekonomiska villkor i ett välståndssamhälle.

Annons
X

I stället begav sig Josefsson ut i ett patetiskt sökande efter svältande och frysande barn. UG hade på ett tidigt stadium kontakt med mig då jag refererade till den omfattande forskning som finns inom detta fält. Att man valt att helt bortse från denna forskning i programmet och i stället klamrade sig fast vid en snedvriden tolkning av barnfattigdomen på ett problematiskt vis är anmärkningsvärt. Därmed begick Josefsson samma fel som de barnrättsorganisationer han granskade.

UG:s snäva vinkling riskerar därmed att vilseleda tittarna att tro att det inte finns barn i Sverige som växer upp under ekonomiskt utsatta villkor.

TAPIO SALONEN

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  professor i socialt arbete, Malmö högskola

  Fler artiklar om barnfattigdom:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X