Annons
X
Annons
X

Josefin Brink borde ta avstånd från syndikalisterna

INLÄGG | BERNS

Vänsterpartiets Josefin Brink berättar i ett
kreativt filmklipp på youtube varför hon varken personligen eller genom ersättare kan tänka sig att besöka Berns i Stockholm i samband med utdelningen av ett pris som hon blivit nominerad till. Anledningen är att hon anser att företaget är satt i facklig blockad, vilket gör det olämpligt att gå dit. Vad hon syftar på är syndikalisternas, SAC:s, felaktiga anklagelser om att Berns skulle ha utnyttjat papperslösa invandrare.

Syndikalisterna har i över ett år med hot om våld och egenmäktigt förfarande försvårat för Berns att bedriva sin verksamhet. Dessutom har de krävt företaget på stora summor pengar. Berns har enträget stått upp emot hoten. Det gör tyvärr inte alla företag. Många gånger är den enklaste utvägen att betala för att bli av med problemen, eftersom företagen inte upplever att rättsstaten svarar upp på ett bra sätt i dessa situationer.

Det syndikalisterna ägnar sig åt är inte och får aldrig bli en fråga för arbetsmarknadens parter. Det har helt enkelt inget med den svenska arbetsmarknadsmodellen att göra. Att en ledande politiker som Brink gör gemensam sak med syndikalisterna är både olämpligt och oroväckande. Brink legitimerar en maffialiknande aktion genom att likna det med en vanlig arbetsmarknadskonflikt. Är det vänsterpartiets officiella hållning? Vad säger övriga riksdagspartier om Brinks utspel?

Annons
X

Berns är ett exempel bland flera på hur syndikalisterna försöker att pressa pengar av företag genom hot och trakasserier. Agerandet kläs förvisso i facklig språkdräkt, men det gör det inte mer legitimt för det. Utpressning skall kallas för utpressning.

MARIA RANKKA

vd Stockholms handelskammare

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X