X
Annons
X

Jordens mest oersättliga platser

Av alla jordens oersättliga naturområden är några mer oersättliga än de andra. En internationell forskargrupp pekar i en studie publicerad i tidskriften Science ut 137 platser på jorden som tillsammans hyser en stor del av vår planets biologiska mångfald och därmed måste skyddas till varje pris. Här är sex platser som forskarna lyfter fram som extraordinärt viktiga i rapporten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X