X
Annons
X

Jordens förhistoria arkiverad på månen

Genom historien har jorden drabbats av mängder av astero­id- och kometnedslag. I många fall har stenmaterial kastats ut i rymden varav en del har hamnat på månen. Det gör månen till ett arkiv över jordens förhistoria.

Solsystemet och jorden bildades för 4,6 miljarder år sedan. Efter några hundra miljoner år hade jordskorpan stelnat och hav bildats. Atmosfären var tät och bestod mest av koldioxid och kvävgas. Därför var det varmare än nu, trots att solen lyste svagare. Jorden utsattes för ett stort bombardemang av asteroider och kometer av varierande storlek, och en del av dessa innehöll också organiska molekyler av det slag som är byggstenar för allt liv. Nu kan också de första primitiva organismerna ha uppstått.

Hur det äldsta livet uppstod vet inte forskarna, men man tror att det skedde nere i havet eller i sprickor i berggrunden. Det är möjligt att liv uppstått flera gånger, men att de tidigaste ansatserna förintades av väldiga nedslag. För 3,8 miljarder år sedan upphörde det stora bombardemanget, men även framöver träffades jorden då och då av stora himlakroppar, ibland med fatala resultat, som när dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X