”Jordbruksverket har gått köttbranschen till mötes”

Jordbruksverkets agerande urholkar förtroendet för svenska livsmedel och medverkar till en försämrad djurvälfärd. Samtidigt visar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht brist på politiskt ansvarstagande i djurskyddsfrågor, skriver debattörer från konsument- och djurrättsorganisationer.

Under strecket
Publicerad
Emil Langvad/TT
Foto: Emil Langvad/TT
Annons

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka självständiga myndigheter, som på uppdrag av regeringen genom instruktion, regleringsbrev och budget beslutar om detaljlagstiftning (föreskrifter), ansvarar för kontroll av gällande lagstiftning, genomför regeringsuppdrag, bestämmer om stimulansåtgärder med mera. Svenska medborgare har i allmänhet ett högt förtroende för svenska myndigheter. Förtroendet bygger på att myndigheterna uppfattas som fristående från kommersiella intressen, kompetenta, sakliga och att man bygger sina beslut på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons