Annons

Jonas Sjöstedts råd klingar ihåligt

Under strecket
Publicerad

Nyckelmeningen i det inrikespolitiska avsnittet i Jonas Sjöstedts artikel är: ”Det går inte att bygga en långsiktig vänsterpolitik på att öka statens skuldsättning” (Brännpunkt 2/9). Den går nämligen på tvärs med Vänsterpartiets traditionella linje i den ekonomiska politiken att inte erkänna att överordnade budgetregler binder riksdagens inflytande över statens framtida utgifter.

”Systemet (med utgiftstak i statsbudgeten) har en tydlig ideologisk slagsida på så sätt att ett givet reformutrymme innehåller explicita restriktioner på statsbudgetens utgiftssida men inte på dess inkomstsida. … Detta system har uppenbara brister och svagheter och bör därför reformeras eller helt avvecklas.” (ur V:s förslag till vårtbudget 2011).

Annons
Annons
Annons