Annons
X
Annons
X

Vi lovar att stoppa vinstslöseriet

En klar majoritet av väljarna anser att vinstuttagen från välfärden ska stoppas. När inte de andra partierna är beredda att bära frågan inför valet så kommer vi att ta vårt ansvar och göra det. En rödgrön regering är det bästa alternativet i nästa val – men vi kommer att ställa krav när det gäller vinstfrågan. Det skriver Jonas Sjöstedt (V).

Jonas Sjöstedt, född 1964, partiledare Vänsterpartiet, gick i Södra skolan, Östra skolan och Torpaskolan i Vänersborg.
Jonas Sjöstedt, född 1964, partiledare Vänsterpartiet, gick i Södra skolan, Östra skolan och Torpaskolan i Vänersborg. Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN 2013

Det är i dag exakt ett år sedan Vänsterpartiet i Almedalen presenterade en modell för hur vi vill skapa en välfärd fri från kommersiella intressen. Modellen bygger på att företag med vinstintresse inte ska verka inom skola, sjukvård och äldreomsorg. Det har varit en händelserik tid sedan dess och positionerna har stärkts kraftigt för alla oss som vill bli av med vinstuttagen från välfärden.

En viktig händelse under året var när LO lade fram sitt förslag där de konkretiserar kongressbeslutet att en non profit-princip ska råda. Det är ett bra förslag som ligger nära vårt eget, bortsett från de olyckliga luckor som gör att skillnader kan uppstå mellan kommunerna.

Inför Socialdemokraternas kongress var påtryckningarna från dem som tjänar pengar på välfärdsbolagen massiva. Före detta socialdemokratiska toppar som nu är anställda av välfärdsbolag lobbade enträget för att stoppa begränsningar. Resultatet av kongressen blev en del bra formuleringar om problemen med att låta välfärden styras av vinstintressen, men konkret fortsätter man att tillåta vinster.

Annons
X

Även Miljöpartiet hade intensiva debatter om vinster i välfärden på sin kongress. Partiets medlemmar gick emot partiledningen och fattade beslut om att eventuell vinst i välfärden återinvesteras. Men det är en hållning som partiledningen än så länge inte har gjort några ansatser att driva.

En tredje kongress var den som fackförbudet Kommunal hade. Den bekräftade LO-linjen och beslutade att ta ställning för non profit-principen. Det var ett mycket välkommet besked. Vi vet sedan tidigare att de Kommunal-medlemmar som har varit anställda i både offentlig och privat äldreomsorg föredrar den offentliga.

Både Kommunal och LO har under året betonat vikten av mer resurser till välfärden, något som Vänsterpartiet helt instämmer i. Behovet av mer resurser är stort och förutom riktade satsningar föreslår vi därför en indexering av statsbidragen till kommuner och landsting. I dag skrivs inte dessa upp automatiskt för att kompensera för inflationen, vilket innebär ett konstant krav på att skära ner. Samtidigt som vi ökar resurserna måste vi också stoppa vinstuttagen för att se till att pengarna går dit de är avsedda. Men det räcker inte att säga nej till vinstslöseriet och öka resurserna, offentlig välfärd måste utvecklas och demokratiseras.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En stor del av vinstdebatten har handlat om skolan. Kungl. Vetenskapsakademien gjorde det mycket svårt för vinstförespråkarna genom sin genomgång av forskningsläget. När sen både John Bauer-koncernen och Praktiska gymnasiet gav besked om omfattande skolnedläggningar blev vinstjaktens konsekvenser uppenbara. Osäkerheten för de mer än 10000 drabbade eleverna är stor. Vissa går i en skola som tas över av en ny okänd ägare, i en del fall återigen kontrollerad av ett riskkapitalbolag. Andra går i skolor som stängs igen helt.

  Bara dagar före beskedet om John Bauer-koncernens nedläggningar kom friskoleöverenskommelsen mellan S, M, MP, FP, C och KD. På grund av vinstdebatten har de pressats att ta i frågan och lägga fram förslag, men eftersom de inte vågar röra vid själva vinstuttagen kommer de inte åt grundproblemet. Så länge vinstuttagen tillåts kommer skolan att locka till sig aktörer med fel drivkraft. Synen på elever och utbildning påverkas. Betygsinflationen eldas på. Och det skapar en osäkerhet om skolan man går i kommer att finnas kvar till hösten.

  Även om övriga partier inte motsätter sig vinstuttagen så är motståndet mycket starkt bland väljarna. När SOM-institutets mätning presenterades blev det tydligt. En klar majoritet av anser att vinstuttagen från välfärden ska stoppas. Detta gäller även bland borgerliga väljare.

  Med detta breda stöd i ryggen och sett till de socialdemokratiska och miljöpartistiska kongressdiskussionerna finns det goda förutsättningar att komma överens om en lösning på vinstslöseriet. Men det är helt beroende av en stark vänster. När inte de andra partierna är beredda att bära frågan inför valet så kommer vi att ta vårt ansvar och göra det.

  Vänsterpartiets modell är klar och tydlig. Vi ser gärna att man har många olika alternativ att välja på, men de företag som bara är ute efter vinst har ingenting i välfärden att göra. De får möjlighet att omvandla sig till företag utan vinstintresse.

  Vi anser också att demokratiska beslut och noggranna analyser ska vara en förutsättning när nya välfärdsverksamheter startar för skattepengar. Var företag kan göra störst vinster ska inte få styra detta.

  Vi anser att en rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti är det bästa regeringsalternativet. Men vi sätter oss inte i vilken regering med vilken politik som helst. Politiken måste vara tillräckligt bra och här har vinstfrågan en särställning – dagens privatiseringspolitik måste upphöra. Vänsterpartiet är garanten för en regering där det inte ingår några borgerliga partier och för att vinstslöseriet i välfärden ska upphöra. Det är våra löften till väljarna.

  Det har hänt mycket sedan förra sommaren. Jag ser fram emot att ännu mer kommer att hända under det spännande valår som kommer.

  JONAS SJÖSTEDT (V)

  partiledare

  Läs fler partiers debattartiklar Almedalen 2013:

  Annons
  Annons
  X

  Jonas Sjöstedt, född 1964, partiledare Vänsterpartiet, gick i Södra skolan, Östra skolan och Torpaskolan i Vänersborg.

  Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X