Annons

Ruth Lötmarker:Joly vågar föra kampen mot korruptionen

OMUTLIG. Norskan Eva Jolys jakt på ekonomiska brottslingar har gjort henne både älskad och hatad. Hon har hotats, motarbetats och tvingats fly från Frankrike som varit ­hennes hemland sedan 60-talet. Nu är hon aktuell med en bok om hur korruptionen manifesterar sig i olika länder.

Publicerad

En norska som är ytterst känd i Frankrike, både beundrad och hatad, är
Eva Joly . Hon kom till Frankrike som ung
au pair på 1960-talet och blev kvar för kärleks skull. Som nybliven fransk medborgare genom sitt giftermål ville hon lära känna sitt nya hemland. Hon beslöt sig därför att läsa juridik. Hon befann sig i ett språkligt underläge och var även tvungen att bidra till familjens försörjning men vid knappa 40 år avlade hon en kvalificerad examen som gav henne tillträde till
la magistrature , det som i Frankrike betecknar domar- och åklagarväsendet. Hon valde att arbeta som
juge d’instruction , undersökningsledare, och i början av 90-talet sökte hon sig till avdelningen för ekonomisk brottslighet i Paris. Där uppdagades snart en obehaglig sanning för henne liksom för hela juristkåren. De som dragit största nyttan av de avreglerade finans- och valutamarknaderna var de som sysslade med att förflytta och placera svarta pengar. Skatteparadisen blomstrade och de undandrog sig all insyn från rättvisans sida. För dem var alla penningstarka kunder likvärdiga.

Det var mot denna bakgrund som Elf-affären, Frankrikes största korruptionsskandal, kom att utspelas. För att utverka rättigheter att prospektera för oljeborrning, framför allt i afrikanska länder, använde sig det statliga bolaget Elf av mutor som utbetalades till höga dignitärer, pengar som ofta hamnade i dessa personers egna fickor för att sedan placeras på bankkonton som skyddades av sekretess. Den krets av anställda inom bolaget som medverkade i denna hantering tillskansade sig dessutom ytterst förmånliga villkor, vilka finansierades utifrån obskyra konton. Moraliskt ansåg de sig verka för nationens bästa. Vissa politiker som torde ha haft insikt tycktes vara av samma åsikt.

Annons
Annons
Annons
Annons