Annons

Anders Burman:John Milton föredrog Adam framför Eva

I dag är det 400 år sedan John Milton, skapare av Englands nationalepos ”Paradise Lost”, föddes. Han var verksam i en utpräglat manlig miljö och var övertygad om att mannen var överlägsen kvinnan, framhåller en nyutkommen biografi.

Under strecket
Publicerad

John Milton (1608–1674), porträtt av Benjamin Vandergucht, 1792 (beskuret); en kopia av det s k ”Onslow-porträttet” från 1629.

Bild 1 av 1

John Milton (1608–1674), porträtt av Benjamin Vandergucht, 1792 (beskuret); en kopia av det s k ”Onslow-porträttet” från 1629.

Bild 1 av 1
John Milton (1608–1674), porträtt av Benjamin Vandergucht, 1792 (beskuret); en kopia av det s k ”Onslow-porträttet” från 1629.
John Milton (1608–1674), porträtt av Benjamin Vandergucht, 1792 (beskuret); en kopia av det s k ”Onslow-porträttet” från 1629.

Den närapå hybrisartade ambitionen att rättfärdiga Guds till synes outgrund­liga vägar, att förklara och försvara varför den allsmäktige handlar som han gör när han låter människan – skapelsens krona – kämpa, lida och dö, drev John Milton när han författade ”Paradise Lost”. Detta det mest storslagna epos som någonsin skrivits på det engelska språket ligger till sitt innehåll nära berättelserna i Första Mosebok om alltings skapelse, de första människorna och deras utvisning ur det jordiska paradiset, men här finns också sublima partier om Satan och framåtblickande avsnitt om mänsklighetens vidare öden ända fram till apokalypsen. Övertygad om att människans olyckor först och främst beror på hennes olydnad gentemot Gud, lyfter Milton fram Adams och Evas missbruk av sin fria vilja när de åt av den förbjudna frukten i kunskapens träd som den mest symbolladdade händelsen i mänsklighetens historia.

Annons
Annons
Annons