Johan Ehrenberg i ny konkurs

It-företaget Nuevo och reklambyrån ETC Produktion har begärt sig själva i konkurs. Båda företagen ingår i journalisten och debattören Johan Ehrenbergs företagsgrupp kring tidskriften ETC.

Publicerad
Annons

ETC Produktions aktie är noterat på den Alternativa Aktiemarknaden och i ett brev till de 800 aktieägarna förklarar Johan Ehrenberg bakgrunden till konkurserna. Enligt Johan Ehrenberg beror problemen i huvudsak på att webbpubliceringssystemet Nuevo tappat sin största kund, Stockholms Stad och därmed har bolaget blivit olönsamt.
Problemen har smittat den största fordringsägaren i Nuevo, moderbolaget ETC Produktion, som också begärts i konkurs. Totalt saknas omkring 5 miljoner kronor i Nuevo och ETC Produktion, men eftersom huvuddelen av fordringsägarna är andra ETC-bolag (sammanlagt finns åtta bolag i gruppen) kommer konkurserna att kosta övriga fordringsägare 2-3 miljoner kronor. De kvarvarande företagen i gruppen är, enligt Johan Ehrenberg, lönsamma, även om vinsterna är blygsamma.

Johan Ehrenberg understryker att alla skatter och löner är betalda och alltså inte ingår i skulderna. Inte heller ska de anställda som lånat ut pengar till bolaget drabbas. Till konkursförvaltare har Tingsrätten utsett
advokat Mats Cederlöv.
Det är inte första gången Johan Ehrenbergs företag går i konkurs. Fyra gånger tidigare har hans ETC i olika skepnader gjort konkurs. Själv säger han sig personligen ha förlorat omkring 3 miljoner kronor, i princip allt han byggt upp under 20 år som entreprenör i mediebranschen.
I sitt brev till aktieägarna skriver Johan Ehrenberg att det med anledning av konkursen kommer att skrivas en hel del om honom och företaget, det mesta negativt och hånfullt.
Själv tar Johan Ehrenberg på sig ansvaret för det som skett. Som huvudägare och drivande i ETC-projektet har han misslyckats med att göra om bolaget i takt med att förutsättningarna förändrats.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons