Annons
X
Annons
X

Jobbmålet ska granskas av SCB

Nu ger regeringen i uppdrag till Statistiska Centralbyrån att löpande följa upp och granska jobbmålet som innebär att 350 000 fler än i dag ska ha ett jobb att gå till 2020, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

[object Object]
Utställda vallöften ska kunna prickas av. Det är det Nya Moderaterna och alliansregeringen går till val på i september, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Foto: TOMAS ONEBORG

BRÄNNPUNKT | VALET 2014

Valet i september är en folkomröstning om arbetslinjen.
Fredrik Reinfeldt

För mig är politikens huvuduppgift att skapa förutsättningar för varje människa att börja sitt liv på bästa möjliga grund, och att med jämbördiga livschanser få möjlighet till egen försörjning och ett gott liv. Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Det är avgörande för Sveriges framtid.

Valet i september är en folkomröstning om arbetslinjen. Alliansregeringen vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att 350 000 fler än i dag ska ha ett jobb att gå till.

Annons
X

Att fler jobbar stärker sammanhållningen mellan människor i vårt land. När vi har ett jobb att gå till utvecklar det oss som människor, ger oss en lön att leva på och med det möjlighet att stå på egna ben. Med arbetsplatsen kommer också hela det sociala sammanhanget med jobbarkompisar och fikapauser. Jag vill att fler människor ska få en chans att uppleva allt det här som det innebär att ha ett jobb.

Sedan 2006 har jobben vuxit med över 250 000. Över en kvarts miljon fler människor har fått allt det som kommer med ett jobb. Det är bara början. Vi har satt upp ett ambitiöst mål för hur jobben ska bli fler. Vårt jobbmål bygger på att det är fler som arbetar, och det kan bara nås genom att jobben blir ännu fler. Målet ligger till grund för våra reformer och förslag in i nästa mandatperiod.

Alliansregeringen lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. I en demokrati ska människor ha möjlighet att utkräva ansvar från beslutsfattarna. Då är det viktigt att politiska reformer genomförs med mesta möjliga transparens och öppenhet. Jag vill att alla människor i Sverige under resans gång ska ha möjlighet att följa hur väl alliansregeringen lyckas uppfylla vårt viktigaste vallöfte: jobbmålet om att över fem miljoner ska jobba år 2020.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **I dag ger regeringen i uppdrag **till Statistiska Centralbyrån, SCB, att löpande rapportera utvecklingen av relevanta indikatorer kopplade till jobbmålet. Detta kommer bland annat att redovisas öppet på SCB:s webbplats. När vi på detta sätt ger en självständig myndighet i uppgift att följa upp och granska målet, stärks medborgarnas möjligheter att se om politiken leder i rätt riktning.

  Vårt fokus på jobben har redan gett resultat. Sverige har nu högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur många kvinnor som jobbar. Fler kvinnor jobbar i dag heltid, jämfört med 2006. Nästan dubbelt så många äldre jobbar vidare efter pensionsdagen. Våra reallöner har vuxit, likaså disponibelinkomsterna. Människor i Sverige har helt enkelt fått mer i lön och fått behålla mer av den.

  Vårt jobbmål kräver att vi fortsätter hålla denna arbetslinje, men det kräver också nya åtgärder och reformer och ett fortsatt ansvar för ordning i ekonomin. Sverige måste nu bygga skyddsvallar inför nästa kris, och stabila offentliga finanser är avgörande för att människor och företag ska våga tro på framtiden.

  Jag vill att människor ska ha en chans att söka sig dit där jobben är fler, och skapa sig ett liv och en vardag där det finns arbete och utbildning. Då måste det finnas möjlighet till större rörlighet.

  **I går presenterade **alliansen Sverigebygget. Det är historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget innebär bland annat nya stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan. Vi vill se nya förhandlingar om fler bostäder, bättre infrastruktur och mer kollektivtrafik i alla våra tre storstadsregioner. Sammantaget möjliggör Sverigebygget för minst 100 000 nya bostäder. Det här är viktiga satsningar för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna bo och leva i hela Sverige, och det lägger grund för fler jobb och en växande ekonomi. Med Sverigebygget tar vi ytterligare steg på vägen mot att nå jobbmålet.

  Mot vårt jobbmål står vänsterpartier som saknar jobbpolitik, och ett socialdemokratiskt arbetslöshetsmål som inte kräver ett enda nytt jobb. Vi vet hur den sortens politik slutar. När Socialdemokraterna hade makten stod var femte svensk i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Varje dag förtidspensionerades 140 människor. Människor gömdes och glömdes i olika socialdemokratiska åtgärder och program. En regering som sätter jobben främst kan aldrig acceptera en sådan politik.

  **Jag vill att människor i Sverige **ska kunna göra informerade val utifrån tydliga politiska alternativ – som sedan förverkligas i politiska reformer kring hur jobben ska bli fler. Reformerna ska därefter gå att följa upp. Utställda vallöften ska kunna prickas av. Det är det Nya Moderaterna och alliansregeringen går till val på i september. Mot oss står vänsterpartier med en politisk retorik som lovar allt till alla, men som aldrig förklarar hur det ska ske.

  **FREDRIK REINFELDT (M)
  **statsminister

  Annons
  Annons
  X

  Utställda vallöften ska kunna prickas av. Det är det Nya Moderaterna och alliansregeringen går till val på i september, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X