Annons
X
Annons
X

Jobbgarantins Fas 3 är inte så fasansfull ändå

Jobbgarantins Fas 3 är inte lika hatad som det hittills verkat. Enligt Arbetsförmedlingens (AF) undersökning uppger 77 procent att de är nöjda med denna del av jobbgarantin. 8 av 10 säger att arbetsuppgifterna är meningsfulla. Det är intressant i sammanhanget.

Undersökningen är bara en del av en större rapport som myndigheten gjort för att se över jobbgarantins sista fas. Det krävs dock mer än den egna analysen. Frågan är om undersökningar om ”hur det känns”, oaktat svaren, ens är relevanta. Är det inte först när jobbgarantin omvandlas till ett riktigt jobb som den kan betraktas som framgångsrik? Här finns arbete kvar att göra.

I samband med granskningen har AF sagt upp samarbetet med 269 anordnare av Fas 3-platser och i lika många fall krävt korrigeringar för att fortsätta samarbetet. Övergång mellan Fas 3-jobb och riktiga jobb ska bli bättre, heter det. Översynen är välbehövlig. Men problemen som Fas 3 dras med är som bekant bara symptom på något annat: arbetslöshet i kombination med en arbetsmarknad med höga prestationskrav.

Annons
X

Det är ingen slump att de som befinner sig i Fas 3 tillhör de grupper som har svårast att få arbete: äldre och handikappade. Få är under 35 år. 40 procent är över 55 år. Att åldern är högre får ses som en naturlig följd av långtidsarbetslöshet.

På frågan ”Vad kan Arbetsförmedlingen göra mer för att du ska få arbete?” önskar många en mer aktiv kontakt mellan AF och arbetsgivarna. Det låter rimligt, till och med grundläggande. Möjligen är frågan ställd till fel part, och borde hellre ställas till myndigheten själv: vad kan AF göra för den arbetslöse?

Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut är också förväntningarna på AF i viss mån orimliga. Kompromissen mellan inträngning och bortträngning, d v s att ordna sysselsättning som inte konkurrerar ut andra jobbtillfällen och som samtidigt inte blir meningslös, är svår att uppnå.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De flesta känner alltså inte igen sig i den av oppositionen uppblåsta bilden av Fas 3. Att ha en arbetsplats att gå till skapar sammanhang och mindre utanförskap, även om det är temporärt. Det bör betonas.

  Samtidigt kvarstår frågan om hur vi på sikt hanterar långtidsarbetslösheten. Logiken att satsa så mycket som möjligt så tidigt som möjligt framstår som ett halmstrå värt att greppa, då sambandet mellan arbetslöshetens tid och jobb är uttalat.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X