Annons
X
Annons
X

Jobben valets viktigaste fråga

Med fem månader kvar till valet har vi ett tydligt besked till väljarna: Det är jobben det handlar om. Vårt viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor. Det skriver statsminister Fredrik Reinfeldt.

BRÄNNPUNKT | VALET 2014

Sveriges ekonomi har vuxit med uppemot 400 miljarder sedan 2006.
Fredrik Reinfeldt

Val avgörs när väljarna väger partier och regeringsalternativ mot varandra i frågor där skillnaderna är som störst och samtidigt samhällsproblemen ses som mest angelägna att åtgärda. För Nya Moderaterna handlar det om jobben och ekonomin. Får vi förnyat förtroende i höstens val vill vi genomföra ett fempunktsprogram för jobben som ska lägga grund för att fler människor genom ett arbete ska kunna stå på egna ben och växa av egen kraft.

**1. Vi ska uppmuntra **alla drivkrafter för arbete och ta strid med dem som vill motsatsen; att jobba ett extra skift, sommarjobba under studietiden, eller välja att gå i pension lite senare. För de allra flesta handlar det om ifall man tycker att det är värt det. Nya Moderaterna är det parti som förstår och uppmuntrar människors drivkrafter för jobb. Vi tror på alla människors vilja att skapa ett gott liv åt sig själva och andra. Sedan 2006 har attityderna till arbete förändrats, och vi vill att fler ska få möjlighet att jobba mer. Fler kvinnor ska kunna arbeta heltid. Fortfarande är det över en halv miljon färre kvinnor som jobbar heltid än män. Vår uppgift är att ge förutsättningar för att fler ska kunna kombinera arbetsliv med allt annat i livet. Bra förskolor, skolor och äldreomsorg och tjänster som Rut och Rot. Det gör att omsorgstrycket lättar och fler får en chans att välja att arbeta mer.

Annons
X

**2. Vi ska ta ansvar **för att det är ordning och reda i ekonomin. Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Trots en svår internationell finanskris har vi kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att jobben ska bli fler och välfärden värnas. Vi är ett undantag i Europa, där många andra länder i stället tvingats strama åt och skära ner. Det är bara genom stabila offentliga finanser vi kan lägga grund för fler jobb, en ekonomi som växer, en bra skola och en sjukvård som finns där när vi behöver. Ordning i ekonomin är nödvändigt för att jobben ska kunna bli fler. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben och ekonomin främst. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Vi fortsätter att ta ansvar. Nya Moderaterna kommer aldrig släppa på tyglarna för Sveriges ekonomi. Vi är garanten för ordning och reda i statens finanser.

**3. Vi vill riva **de handelshinder som fortfarande finns i Europa, och som hindrar svenska företag från att växa. Nya Moderaterna ser att svenska företag har svårt att växa i Europa och att den fria handeln inte är så fri som det sägs. Svenska företag stöter fortfarande på handelshinder i länder som Norge, Tyskland och Italien. Det kan handla om höga tullavgifter, språkliga barriärer eller särskilda kommittéer som bedömer behovet av svenska produkter eller tjänster. Alliansregeringen tar de här problemen på allvar. Vi vet att allt som underlättar handel över gränser är bra för svenska företag och därför driver vi på för mer frihandel och mindre protektionism. Vägen till fler jobb i Sverige går via mer handel med omvärlden.

**4. Vi ska fortsätta **att stärka och utbilda arbetskraften. Vi har just presenterat vårpropositionen för 2014, med offensiva kunskapssatsningar för att stärka arbetskraften. Det är utbildning som bygger ett land starkt och som får människor att växa. Vi vill förstärka förskolan, satsa på tidigare och bättre uppföljning av elevernas kunskaper och införa skolstart vid sex års ålder. Alla elever ska få mer undervisningstid i matematik och möjlighet till både sommarskola och läxhjälp. Vi satsar på lärares karriärmöjligheter och fortbildning, genom ett läslyft och ett mattelyft. Vi ger särskilt skickliga lärare högre lön och möjlighet att göra karriär i klassrummet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **5. Vi vill att jobben **ska komma fler till del. Sedan 2006 har arbetskraften vuxit med 350 000 människor. Samtidigt har utanförskapet minskat med nästan 200 000 personer. Fler jobbar och fler söker jobb. Vårt viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor. Vi öppnar fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden. Tack vare våra reformer har vi aldrig haft så många vägar in till jobb som i dag. Nystartsjobben, instegsjobben, YA-jobben och det särskilda anställningsstödet är viktiga verktyg för att jobben ska komma fler till del. Vi vill bygga vidare på dessa verktyg, då det hjälper fler att få större möjligheter till jobb.

  Jobben har blivit över 250 000 fler under alliansregeringen samtidigt som antalet jobb i jämförbara länder stått still eller vuxit mycket långsammare. Tack vare att vi tagit ansvar genom den värsta finanskrisen sedan 1930-talet sticker Sverige ut i ett hårt prövat Europa. Vi har bland de högsta reallöneökningarna i ett EU där reallöneutvecklingen många gånger har varit mycket svag. Våra låga räntor gör att människor betalar mindre på sina lån. Skillnaden är stor när vi jämför med andra länder i Europa, som i stället tvingats skära ner och strama åt.

  **Tack vare alliansens politik **för jobben och ekonomin har Sveriges ekonomi vuxit med uppemot 400 miljarder kronor sedan 2006 rensat för inflation. Det är ungefär lika mycket som de sammantagna offentliga utgifterna för grundskolan, gymnasieskolan och sjukvården. När ekonomin växer får vi mer pengar till det som är viktigt. Det är så det hänger ihop. Vi har aldrig satsat så mycket resurser på välfärden som nu.

  Med fem månader kvar till valet har vi ett tydligt besked till väljarna: Det är jobben det handlar om. Fler ska komma in i arbetskraften, fler ska få ett jobb och jobben ska komma fler till del. Det är så vi bygger Sverige starkt. Jobben är valets viktigaste fråga. Alliansregeringen är det enda alternativet i svensk politik som har en tydlig, finansierad och gemensam politik för jobben.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X