Annons

Jobben och klimatet måste prioriteras

INFÖR ORDFÖRANDESKAPET Snart inleds en ny femårsperiod med ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament och om bara en dryg vecka tar Sverige över ordförandeskapet. Vi vill här ge besked om vad vi vill att Sverige ska prioritera i EU. På flera punkter saknar vi gemensamma svar från den moderatledda regeringen, skriver Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Lars Ohly.

Publicerad

Den 1 juli tar Sverige över ord-förandeskapet i EU och snart inleds en ny femårsperiod med en ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament. Vi menar att det nu krävs konkreta resultat och förslag för att hejda den växande arbetslösheten, en mer ambitiös klimatpolitik som ger EU ledartröjan i miljöfrågorna och åtgärder som stärker tryggheten för EU:s arbetstagare.

Vi i de rödgröna partierna välkomnar att det nyligen avslutade EU-toppmötet tar ett steg mot en bättre tillsyn av de europeiska finansmarknaderna. Men att toppmötesslutsatserna är närmast kliniskt fria från varje form av konkretion när det gäller att bidra till ökad sysselsättning i EU-området är inte acceptabelt i ett EU som snart har 27 miljoner arbetslösa.

Annons
Annons
Annons
Annons