X
Annons
X

Jobben för dig som vill gå i tidig pension

Vill du kunna fortsätta jobba länge eller gå i pension tidigt? Ny statistik från socialdepartementet visar vilka yrkesgrupper som slutar jobba tidigt – och vilka som kämpar på. Här avlivas samtidigt en del myter om vilka yrkesgrupper som ger upp tidigt.

Socialdepartementets sammanställning bygger på statistik från SCB och rangordnar de 30 största yrkesgrupperna i Sverige. Rangordningen bygger på två observationer: Hur många inom en viss yrkeskategori som var yrkesverksamma vid 55 år och hur många av dem som fortfarande arbetade när de var 64.

Den generella sysselsättningsgraden bland yrkesverksamma faller ganska kraftigt mellan 55 och 64, från 87 procent till cirka 60 procent men skillnaden mellan olika yrkesgrupper är stor. I den "flitigaste" yrkesgruppen var nära 90 procent av dem som arbetade vid 55 fortfarande yrkesverksamma vid 64 års ålder. Motsvarande tal för den "lataste" gruppen var 50 procent.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 8
Foto: Ingvar Karmhed Bild 2 av 8
Foto: Lars Pehrson Bild 3 av 8
Foto: Gregory Bull/TT Bild 4 av 8
Foto: Berit Roald/TT Bild 5 av 8
Foto: Bertil Ericson/TT Bild 6 av 8
Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 7 av 8
Foto: Joakim Ståhl Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X