Annons

Jobben är regeringens viktigaste fråga

Under strecket
Publicerad

Ylva Johansson (S) slår in flera redan öppna dörrar i sin artikel den 9/8. Johansson efterlyser en reformerad Arbetsförmedling och aktiv arbetsmarknadspolitik för att möta arbetslösheten. Detta är en politik som alliansregeringen redan för.

Jobben är regeringens viktigaste fråga. Regeringens arbetslinje har, trots finans- och skuldkris, gett resultat. Det är i dag 200000 fler sysselsatta jämfört med 2006.

Annons
Annons
Annons