Hela denna artikel är en annons

Jobbar för jämställda styrelser

Jämställda styrelser är en av de frågor som Nordeas fondbolag har drivit särskilt inför vårens bolagsstämmor. Och bolagen verkar lyssna. “Det finns en förståelse för att den här frågan är viktig”, säger Erik Durhan, chef för ägarstyrning på Nordea.

Erik Durhan, som representerar Nordeas fondsparare i ägarfrågor, märker bland annat att bolagen överlag är mer engagerade i hållbarhetsfrågor än tidigare.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Erik Durhan, som representerar Nordeas fondsparare i ägarfrågor, märker bland annat att bolagen överlag är mer engagerade i hållbarhetsfrågor än tidigare.

Foto: NordeaBild 1 av 1
Erik Durhan, som representerar Nordeas fondsparare i ägarfrågor, märker bland annat att bolagen överlag är mer engagerade i hållbarhetsfrågor än tidigare.
Erik Durhan, som representerar Nordeas fondsparare i ägarfrågor, märker bland annat att bolagen överlag är mer engagerade i hållbarhetsfrågor än tidigare. Foto: Nordea

Möjligen är det beklagligt svårt att sätta fingret på konkreta effekter av höstens klimatmöte i Paris. Men alla frågor låter sig inte heller mätas med någon större precision. Erik Durhan, som representerar Nordeas fondsparare i ägarfrågor, märker bland annat att bolagen överlag är mer engagerade i hållbarhetsfrågor än tidigare.

– Jag tycker det känns som om hållbarhetsfrågor blir viktigare och viktigare för bolagen. Vi ser både VD:ar som talar sig varma på stämmorna om bolagets hållbarhetsarbete och aktieägarförslag om ökad redovisning, säger han.

Fondbolagen får ett inflytande i de bolag där de investerar fondandelsägarnas pengar. Större aktörer, och däribland Nordea Fonder, kan i många fall äga åtskilliga procent av börsens stora bolag, och i enstaka fall mer än så.

Kan påverka bolagens arbete

Det innebär också en möjlighet att påverka bolagens arbete. På den grunden är det också Erik Durhans uppdrag att representera Nordea i valberedningar, på bolagsstämmor och i mycket annat arbete som pågår däremellan. Ett av bankens fokusområden under årets stämmosäsong, har varit jämställdhet och ersättningar.

– I Sverige driver vi frågan om jämställda styrelser i de valberedningar vi sitter, och där tycker vi att vi ofta får stort gehör. Det finns en förståelse för att detta är en viktig fråga. Sedan vill vi också att det ska finnas en tydlig koppling mellan prestation och ersättning, säger Erik Durhan.

Bolagsstyrningsarbetet pågår inte bara i Sverige, utan även i utländska bolag där fonderna är delägare. Detta reflekteras också av vilka frågor Durhan och hans kollegor driver. I utlandet, som exempel, förekommer det tidvis att ett bolags VD och ordförande är samma person.

– Vår syn är att en av styrelsens kanske viktigaste uppgifter är att utvärdera ledningen och den verkställande direktören, och då bör VD och ordförande inte vara en och samma. Sedan har vi även drivit frågor, som bland annat har handlat om hur bolag hanterar sina aktieägare och deras åsikter inför stämmorna, och om hur de presenterar information, säger Erik Durhan.

Har du något specifikt exempel på en fråga som ni har drivit framgångsrikt?

– Vi har som flera institutioner deltagit i en aktion för att få flera stora gruvbolag att utöka rapporteringen som sin klimatpåverkan, och hur bolagen påverkas av effekterna av temperaturhöjningen. Initiativet fick mycket uppmärksamhet och glädjande nog fick vi tillslut med oss bolagen i denna viktiga fråga. Jag tror också att vi kommer se fler liknande initiativ som sträcker sig över landsgränserna, där stora institutionella aktörer gemensamt ställer förslag inom detta område.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Annons
Annons
Annons