Annons
X
Annons
X

Jobb i fokus för Borg

Den stora utmaningen är arbetslösheten, säger finansminister Anders Borg (M) på ett ekonomiskt seminarium i Visby.

Av TT
(uppdaterad)

Enligt finansministern behövs det starkare drivkrafter för jobb, till exempel förstärkt jobbskatteavdrag.

Anders Borg föreslår även subventionerade anställningar för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, förbättrad yrkesutbildning, stärkt lärlingssystem och bättre svenskundervisning.

Regeringen har hämtat inspiration och erfarenheter från Norge och Skottland, där liknande system byggts upp.

Annons
X

Anders Borg tror att det kommer att ta tid att få det hela att fungera.

– Det är inte enkelt att skapa något som inte finns, konstaterar han.

Till hösten hoppas han att fler branscher ska haka på, till exempel hotell- och restaurangsektorn, fastighetsbranschen och transportindustrin.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Andra risker är att euro-zonens redan låga tillväxtpotential kan vara överskattad, enligt Borg. Krisen lämnar djupa spår, enligt honom.

  Det finns också ”frågetecken kring den japanska reformviljan och allvarliga brister i Kinas banksystem som kan utlösa kreditåtstramningar som slår hårt mot global efterfrågan”.

  Finansministern upprepar att Sverige har en stark position för att stötta återhämtningen och bättre förutsättningar för jobb och tillväxt.

  I Borgs framställning framhålls också att regeringen avser ”skjuta in energi med långsiktigt viktiga reformer” som ska stärka hushållens och företagens återhämtning.

  – Det var inte så mycket nyheter och det var kanske inte förväntat heller, det handlar om marginella justeringar. Vi hade till exempel väntat oss att Borg skulle justera upp BNP-prognosen några tiondelar mer men han har valt att vara lite mer försiktig, säger Olle Holmgren, analytiker på SEB.

  Arbetslöshetsprognosen är nästan helt oförändrad i finansdepartementets bedömning. Samtidigt har prognosen för de offentliga finanserna skrivits upp några tiondels procentenheter.

  Finansdepartementet bedömer fortfarande att arbetslösheten stiger till 8,4 procent 2013 och 2014 för att vända nedåt mot slutet av 2014 när återhämtningen gradvis tar fart. Även detta är ungefär samma prognos som i vårpropositionen.

  I höst kommer även ett förslag om yrkesintroduktionsjobb, som statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade i sitt tal på onsdagen. Dessutom kommer förslag för att stödja de omställningsavtal som PTK och Svenskt Näringsliv håller på att förhandla.

  Inom flera branscher har yrkesintroduktionsavtal med en kombination av jobb och utbildning redan slutits, till exempel inom vård och omsorg.

  Regeringen räknar med att bruttonationalprodukten ökar med 1,3 procent i år, jämfört med 1,2 procent i vårpropositionen.

  För 2014 och 2015 räknar finansdepartementet med en BNP-tillväxt med 2,1 respektive 3,5 procent. I båda fallen en minskning med en tiondels procentenhet jämfört med tidigare prognos.

  Siffrorna presenteras på en pressträff i Almedalen.

  Hushållens konsumtion kommer enligt prognosen att öka med 2,4 procent i år, 2,6 procent 2014 och 3,7 procent 2015.

  Enligt finansministern är det nedåtriskerna som dominerar i världsekonomin för närvarande. Han påpekar att krisen i euro-området snabbt kan fördjupas med fortsatta stora problem för bankerna.

  Visby TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X