Annons

Jobb fortfarande centralt för bopriset

Arbetsmarknaden är central för priserna på bostadsmarknaden. Prisuppgången i februari har tillkommit tack vare räntesänkningen och kommer inte att hålla i sig under särskilt lång tid, menar branschbedömare.

Under strecket
Publicerad

Ränteläget brukar vara den faktor som oftast får förklara bomarknadens uppgång och fall. Men så enkelt är det inte. Faktorerna som påverkar bostadspriserna är många. Arbetsmarknaden, hushållens inkomster och förmögenhet, skatter, börsutvecklingen, bankernas inställning till att låna ut pengar och annat som hör samman med det allmänna ekonomiska läget har också stor betydelse för prisutvecklingen.

Generellt brukar fastighetsekonomer utgå från att bostadspriser förändras i takt med ett lands BNP-tillväxt. Det är inte realistiskt att pristillväxten på hus vida överstiger den allmänna tillväxten, så som har skett den senaste perioden av uppgång. Redan efter millennieskiftet började varningarna komma för att de årliga prisuppgångarna var orealistiska och att de därför skulle justeras ned.

Annons
Annons
Annons