Annons
X
Annons
X

Jobb för unga finns på landsbygden

Centerpartiet föreslår tre satsningar på ungas utbildning för att få bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad, skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och Ulrika Carlsson, skolpolitisk talesperson Centerpartiet.

BRÄNNPUNKT | UNGDOMSARBETSLÖSHET

Centerpartiet vill möta arbetslöshetsutmaningen och problemet med att landsbygden avfolkas. Vi vill se en levande landsbygd med en fungerande arbetsmarknad, välmående företag och hållbar utveckling i hela landet.
Eskil Erlandsson och Ulrika Carlsson

Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar. Det är ingen nyhet. Det är inte heller den trend som visar att befolkningen utanför städerna åldras, unga flyttar in till staden och mindre samhällen avfolkas i urbaniseringens spår. Vad som behövs är att hitta nya lösningar så att fler unga kan få jobb, viktig arbetslivserfarenhet och kunna försörja sig själva samtidigt som vi har en levande landsbygd .

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög är behovet av arbetskraft, inom vissa yrken och speciellt på landsbygden och i bruksorter stor. Exempelvis behövs 1500 plåtslagare i Sverige inom ett år. Bland trädgårdsanläggare utbildas 400-500 personer årligen, men behovet är upp emot 2500. Vissa uppskattningar indikerar därtill att tioutsentals människor behövs till 2025 inom de gröna näringarna och jobb kopplat till lantbruk och skogsbruk. Branschen har självklart en skyldighet och tar ett ansvar för att marknadsföra sig och de möjligheter till jobb som finns inom de olika branscherna. Men politiken har också ett ansvar.

Annons
X

Centerpartiet vill möta arbetslöshetsutmaningen och problemet med att landsbygden avfolkas. Vi vill se en levande landsbygd med en fungerande arbetsmarknad, välmående företag och hållbar utveckling i hela landet. Vi föreslår därför tre satsningar på ungas utbildning för att få bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad.

1. Locka fler elever till yrkesprogrammen

Centerpartiet vill att fler elever väljer yrkesutbildningar eftersom vi behöver fler praktiker i vårt land, tjejer och killar som kan svetsa, slå plåt och arbeta som skomakare eller låssmed. Men i tonåren är det svårt att veta exakt vad man vill syssla med resten av sitt liv. Efterfrågan på kompetens och personliga intressen ändras.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi menar därför att det måste finnas en större flexibilitet i yrkesprogrammen så att elever också väljer att söka de mer praktiska utbildningarna. I dag har elever som går yrkesprogram möjlighet att väja till kurser som gör att de kan läsa vidare på universitet eller högskola. Men tack vare att Socialdemokraterna vilselett elever om att det inte är möjligt att få högskolebehörighet via ett yrkesprogram så har många unga valt bort dessa ämnen. Centerpartiet menar att denna möjlighet måste tydliggöras så att elever inte väljer bort yrkesutbildningar av rädsla för att inte få en bred utbildningsplatta att stå på. Vi föreslår därför att alla elever ska erbjudas att läsa studieförberedande kurser inom schemalagd tid, inte på sin fritid. Men givetvis ska det även fortsättningsvis vara möjligt att välja att ha mer praktik i sin utbildning.

  2. Stärka kopplingen till näringen och dess branscher

  En fungerande skola och arbetsmarknad är beroende av att det finns en matchning mellan utbildningarna och näringslivets, framförallt de mindre och medelstora företagens behov. Entreprenörskap måste därför genomsyra skolväsendet och den entreprenöskapsstrategi som regeringen beslutat om genomföras. Därtill måste vi ha ett väl utbyggt lärlingssystem. I Tyskland har man en eftergymnasial utbildning med gesällbrev som fungerat väl och lett till att fler unga fått jobb. Genom att ha en liknande modell i Sverige och med ett system för lärlingslön kan statusen höjas på det praktiska kunnandet samtidigt som arbetslösheten minskar och matchningen förbättras.

  3. Ge småföretag tillgång till yrkesintroduktionsavtal

  Yrkesintroduktionavtal är en fantastisk möjlighet, för unga att få sitt första jobb och för företag att utbilda och hitta rätt kompetens. I ett första steg kommer dessa avtal endast gälla för kollektivavtalsanslutna företag. Det innebär att många små och medelstora företag, inte minst på landsbygden missar möjligheten till kompetensförsörjning. Därtill missar unga människor på landsbygden möjligheten till sitt första jobb. Centerpartiet vill att möjligheten att använda yrkesintroduktionsavtal i nästa steg ska omfatta alla företag. Det skulle öka möjligheten för riktigt små företag att anställa sin första, andra eller tredje kollega utan att riskera blockad från facket.

  Att väja att ge unga människor en chans till jobb genom en bättre rustad skolan menar Centerpartiet är det hållbara valet.

  ESKIL ERLANDSSON (C)

  landsbygdsminister

  ULRIKA CARLSSON (C)

  skolpolitisk talesperson

  Fler debattartiklar om jobben:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X