”Jo, skolvalet driver på segregationen”

Foto: Jessica Gow/TT

Skolvalet driver på segregationen. Vår forskning visar att skillnaderna mellan skolor har ökat när det gäller föräldrarnas inkomster. Det beror huvudsakligen på ökad elevsortering till olika skolor, skriver tre forskare verksamma vid IFAU i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

I en artikel på SvD Debatt 8/1 skriver Peter Hedström och Selcan Mutgan att det fria skolvalet inte bidrar till skolsegregationen och hänvisar till att skolvalet endast haft en ”marginell betydelse för skolsegregationens utveckling”. De menar också att skolsegregationen inte har förändrats de senaste tio åren. I artikeln hänvisar de till sin egen forskning om skolsegregationen i Stockholms stad.

Vi vill nyansera författarnas slutsatser som delvis avviker från vår forskning om skolsegregationens utveckling och orsaker. I en bilaga till Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:40) studerar vi, till skillnad från Hedström och Mutgan, skolsegregationen i hela riket och under en längre tidsperiod. Även vi finner att segregationen med avseende på elevernas migrationsbakgrund inte har förändrats nämnvärt under de senaste tio åren. Däremot visar vi att skillnaderna mellan skolor ökat när det gäller föräldrarnas inkomster. Det beror huvudsakligen på ökad elevsortering till olika skolor och kan inte förklaras enbart av att inkomstspridningen har ökat under senare år. När vi väger samman elevernas etniska och socioekonomiska bakgrund till ett index över elevernas förutsättningar finner vi att skolsegregationen har ökat betydligt de senaste tio åren. Det illustreras av den blåa linjen i figuren nedan.

Annons
Annons
Annons