JO avvisar tvångsvård av gravida missbrukare

Förslaget att gravida missbrukare ska kunna tvångsomhändertas för vård, får kritik. Hot om tvång kan skrämma kvinnorna från mödravården och gränsen för fosterskador är svår att dra, framhåller bland andra JO och kammarrätten i Stockholm.

Under strecket
Publicerad
COLOURBOX
Foto: COLOURBOX
Annons

Om en gravid kvinna utsätter sitt ofödda barn för ”en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket”, ska hon från och med nästa sommar kunna tas in med tvång för att vårdas. Det föreslog socialdepartementet i våras i en promemoria som varit ute på remiss under sommaren.

Det finns några tunga invändningar bland de svar som hittills kommit in. Skarpast i sin kritik är Kammarrätten i Stockholm som betonar den personliga integritet och hur förslaget står i konflikt med kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.

Annons
Annons
Annons