JK:s beslut hotar inte forskning om kalla kriget

Under strecket
Publicerad
Annons

Wilhelm Agrell riktar kritik (
13/11) mot JK:s beslut att inleda förundersökning med anledning av ett misstänkt brott mot tystnadsplikt. Kritiken tycks bland annat ha sin grund i okunskap om vad en förundersökning innebär och vad som krävs för att en sådan ska inledas eller underlåtas. Det finns därför anledning att bemöta den.

Annons
Annons
Annons