Annons

JK bör lämna nätverket Hilda

MODERAT KRITIK | Elisabeth Svantesson, moderat ledamot i Riksrevisionens styrelse, riktar hård kritik mot bland andra Justitiekansler Anna Skarhed för att hon är medlem i det kvinnliga nätverket Hilda där flera toppchefer inom rättsväsendet ingår.

Under strecket
Publicerad

För ett par månader sedan gick Advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg i taket när Riks- revisionen i en rapport lyft frågan om det lämpliga i att fyra av Domstolsnämndens åtta ledamöter ingår i det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Domarnämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden angående anställning av domare. Det är just detta som Riksrevisionen hissade en varningsflagga för. Nätverket Hilda har nämligen som syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom rättsväsendet och som mål att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Hildas livsnerv är alltså att hjälpa kvinnor framåt i karriären. Då kan man minst sagt fundera över det lämpliga att de personer som i praktiken utser domare också är med i det nätverket där flera av framtidens domare återfinns. Här kan man se uppenbara intressekonflikter och risk för jävsituationer vid handläggning i nämnden.

Annons
Annons
Annons