Annons
X
Annons
X

JK bör lämna nätverket Hilda

MODERAT KRITIK | Elisabeth Svantesson, moderat ledamot i Riksrevisionens styrelse, riktar hård kritik mot bland andra Justitiekansler Anna Skarhed för att hon är medlem i det kvinnliga nätverket Hilda där flera toppchefer inom rättsväsendet ingår.

För ett par månader sedan gick Advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg i taket när Riks- revisionen i en rapport lyft frågan om det lämpliga i att fyra av Domstolsnämndens åtta ledamöter ingår i det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Domarnämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden angående anställning av domare. Det är just detta som Riksrevisionen hissade en varningsflagga för. Nätverket Hilda har nämligen som syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom rättsväsendet och som mål att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Hildas livsnerv är alltså att hjälpa kvinnor framåt i karriären. Då kan man minst sagt fundera över det lämpliga att de personer som i praktiken utser domare också är med i det nätverket där flera av framtidens domare återfinns. Här kan man se uppenbara intressekonflikter och risk för jävsituationer vid handläggning i nämnden.

Enligt regeringsformen ska tillsättning av statliga tjänster ske enbart med utgångspunkt i förtjänst och skicklighet. Det är en grundläggande och viktig princip i statsförvaltningen.

Annons
X

Det är mycket möjligt att alla de kvinnor som under de senaste åren utsetts till domare var de bästa. Men med den bakgrundsinformation som Riksrevisionen gett går det inte att helt frigöra sig från tanken att det kan ha funnits andra överväganden vid tillsättandet.

Ann Ramberg gjorde en jämställdhetsfråga av saken och försvarade sig med att riksdagen funnit det vara angeläget att könsfördelningen inom domarkåren blir jämnare på alla nivåer. Visst. Men det betyder inte att jämställdhetsmålet står över frågan om domstolarnas integritet och vikten av att det aldrig får finnas en misstanke om att det kan uppstå intressekonflikter i domstolsnämnden.

Lika illa som det är att tre av ledamöterna, och två av ersättarna i Domstolsnämnden är medlemmar i Hilda är det att Domstolsverkets Generaldirektör Barbro Torblad också är en av fyrtiotalet medlemmar i nätverket. Detta är minst sagt anmärkningsvärt eftersom även hon också är del- aktig i domartillsättningar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det betyder med andra ord att vid ett av nämndens sammanträden kan sex av nio närvarande vara med i ett gemensamt nätverk, ett nätverk med syfte är att hjälpa kvinnor att bli chefer.

  Man kan, som Ann Ramberg gjort i Expressen, välja att göra detta till en jämställdhetsfråga. Men det är en grundläggande fråga som handlar om utnämningsmakten och huruvida kraven i regeringsformen om förtjänst och skicklighet tillämpas.

  Detta är frågor som måste diskuteras både i detta fall och i alla andra fall där mäns nätverk riskerar att skapa jävsituationer. Det är självklart lika illa om det är män eller kvinnor som ger varandra felaktiga fördelar inom domstolsväsendet eftersom det finns få saker som är så viktiga i en demokrati som att ha ett fungerande rättsväsende och domare som har integritet.

  Men berättelsen slutar inte här. På Hildas hemsida finner man också att Justitiekansler (JK) Anna Skarhed är en av de 40
  medlemmarna i föreningen. Det är nu det känns li
  te obehagligt. Det är enormt viktigt att vi kan känna tilltro till JK eftersom det ämbetet är en grundbult i vårt rättsamhälle. En av JK:s uppgifter är att bedriva tillsyn över myndigheter och domstolar för regeringens räkning. JK har mandatet att värna integriteten och yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. Att då vara med i samma förening som vissa chefer och anställda för de myndigheter man är satt att granska är helt uppåt väggarna.

  Det är en självklarhet att JK måste hålla minst en armlängds avstånd från alla som ska granskas av ämbetet. Om Justitiekanslern inte lämnar Hilda är det brist på omdöme.

  ELISABETH SVANTESSON

  Riksdagsledamot för Moderaterna

  Ledamot i Riksrevisionens styrelse

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X