Jiddisch eningång till kulturskatter

Under strecket
Publicerad
Annons

APROPÅ | Minoritetsspråk

Sedan en tid försöker jag lära mig jiddisch. Jag har inga direkt personliga skäl till detta. Syftet är helt enkelt att kunna ta till mig dokument som skulle ha varit otillgängliga för mig annars. Jag har härvidlag haft stor hjälp av Lennart Kerbels och Peter Davids nyutkomna Jiddisch-svenska ordbok, den första på svenska (Megillaförlaget) som också rymmer en grammatikdel och en nyckel till det hebreiska alfabetet - den kanske värsta stötestenen för svenskar som utan förkunskaper söker tillträde till språket.
Jiddisch har funnits som språk i Sverige ända sedan mitten på 1800-talet, och talas av i runt tal 6 000 människor svenskar i dag. Ändå har det bara varit officiellt minoritetsspråk i Sverige (ett av fem) sedan ett par år tillbaka. Det är på ett sätt märkligt. Jiddisch är kanske det språk i Sverige vars nervbanor tydligast länkar oss samman med det kontinentala Europa. Efter andra världskriget kom många judar att associera jiddisch inte med en levande språkvärld utan med
nazisternas demagogi, deras hatkampanjer och åtföljande massmord. Nazismen kontaminerade inte bara det tyska språket och kulturen, utan också den jiddischspråkiga.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons